Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Responsable d'Informes en Matèria de Seguretat

    Organigrama

Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 20 00
Fax
93 551 24 24
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Donar suport jurídic i normatiu sobre les competències i activitats del Departament d'Interior en matèria de seguretat pública, protecció civil i policia d'espectacles.

Participar en l'elaboració d'avantprojectes de llei i de disposicions de caràcter general sobre matèries que són competència del Departament d'Interior o que l'afecten, especialment amb incidència en l'àmbit de la seguretat i la protecció civil, sens perjudici de les facultats atribuïdes al cos d'advocats de la Generalitat.

Redactar informes previs sobre les propostes de resolució, els convenis i l'activitat del Departament amb incidència en la seguretat i la protecció civil, per a l'emissió posterior pels advocats de la Generalitat dels informes jurídics corresponents.

Facilitar suport jurídic i normatiu i realitzar informes previs en matèria de seguretat privada i supervisar l'activitat que en aquesta matèria duen a terme els òrgans del Departament.

Facilitar suport jurídic i normatiu en matèria de seguretat en relació amb la coordinació policial en l'àmbit de les administracions locals de Catalunya d'acord amb les competències del Departament en matèria de coordinació de les policies locals.

Donar suport jurídic en matèria d'accés i provisió de llocs de treball del cos de mossos d'esquadra i del cos de bombers de la Generalitat i sobre règim disciplinari policial i del personal dels serveis de prevenció i extinció d'incendis.

Efectuar un seguiment i control per facilitar la recerca i l'estudi de la legislació i la jurisprudència en matèria de seguretat ciutadana, seguretat privada i emergències i seguretat civil.

data actualització (27/02/2014)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya