Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Inspecció Financera

    Organigrama

Responsable

Sr.   Pau Benito i Benito

Càrrec

cap d'Inspecció Financera

Adreça
Passeig de Gràcia, 19
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 552 81 89
Fax
93 552 82 80

Funcions

a) Recollir, sistematitzar i elaborar la informació econòmica i financera referida als àmbits de supervisió competència de la Direcció General, amb la finalitat tant de fer-ne difusió interna com, si escau, de fer-la pública al web departamental.
b) Elaborar l'explotació estadística sectorial de les entitats financeres, fundacions especials, mutualitats de previsió social i altres entitats asseguradores subjectes a la supervisió de la Generalitat de Catalunya, a partir de les bases de dades financeres pròpies i de la informació pública disponible.
c) Fer el seguiment dels requeriments de contingut econòmic i financer efectuats a les entitats financeres, fundacions especials, mutualitats de previsió social i altres entitats asseguradores subjectes a la supervisió de la Generalitat de Catalunya, així com dels plans de viabilitat aprovats.
d) Analitzar la situació financera de les entitats financeres, fundacions especials, seccions de crèdit de cooperatives, mutualitats de previsió social i altres entitats subjectes a la supervisió de la Generalitat de Catalunya, i també elevar els informes i conclusions de les actuacions inspectores i d'anàlisi econòmica, així com els informes necessaris i la proposta economicofinancera d'aprovació dels plans de viabilitat a la consideració del director/a general.
e) Aportar a la Sub-direcció General d'Entitats de Crèdit, Asseguradores i Mediadors les dades de caràcter econòmic i financer necessàries per al desenvolupament de les seves funcions.
f) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.data actualització (07/02/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya