Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Inspecció Financera

    Organigrama

Responsable

Sr.   Pau Benito i Benito

Càrrec

cap d'Inspecció Financera

Adreça
Passeig de Gràcia, 19
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 552 81 89
Fax
93 552 82 80

Funcions

a) Elevar els informes i conclusions de les actuacions inspectores al director o directora general, conseqüència de les actes aixecades a les entitats subjectes a la supervisió de la Direcció General.
b) Recollir, sistematitzar i elaborar la informació econòmica i financera referida als àmbits de supervisió competència de la Direcció General, amb la finalitat, si escau, de fer-la pública al web departamental.
c) Elaborar l'explotació estadística sectorial de les entitats financeres, seccions de crèdit de cooperatives, fundacions especials, mutualitats de previsió social i altres entitats asseguradores subjectes a la supervisió de la Generalitat de Catalunya, a partir de les bases de dades financeres pròpies, les dades de les quals estan disponibles per a la resta d'unitats de supervisió de la Direcció General.
d) Fer el seguiment dels requeriments de contingut econòmic i financer efectuats a les entitats financeres, fundacions especials, mutualitats de previsió social i altres entitats asseguradores subjectes a la supervisió de la Generalitat de Catalunya, així com dels plans de viabilitat aprovats; aquestes dades estan disponibles per a la resta d'unitats de supervisió de la Direcció General.
e) Analitzar la situació financera de les entitats financeres, fundacions especials, seccions de crèdit de cooperatives, mutualitats de previsió social i altres entitats subjectes a la supervisió de la Generalitat de Catalunya, així com realitzar els informes necessaris i la proposta economicofinancera dels plans de viabilitat que escaiguin, a la consideració del director o directora general.
f) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.data actualització (07/03/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya