Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Inspecció Financera

    Organigrama

Responsable

Sra.   Margarita Torrent Canaleta

Càrrec

cap d'Inspecció Financera

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 552 81 89
Fax
93 552 82 80
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Elevar els informes i conclusions de les actuacions inspectores al director o directora general, conseqüència de les actes aixecades a les entitats subjectes a la supervisió de la Direcció General.
b) Recollir, sistematitzar i elaborar la informació econòmica i financera referida als àmbits de supervisió competència de la Direcció General, amb la finalitat, si escau, de fer-la pública al web departamental.
c) Elaborar l'explotació estadística sectorial de les entitats financeres, seccions de crèdit de cooperatives, fundacions especials, mutualitats de previsió social i altres entitats asseguradores subjectes a la supervisió de la Generalitat de Catalunya, a partir de les bases de dades financeres pròpies, les dades de les quals estan disponibles per a la resta d'unitats de supervisió de la Direcció General.
d) Fer el seguiment dels requeriments de contingut econòmic i financer efectuats a les entitats financeres, fundacions especials, mutualitats de previsió social i altres entitats asseguradores subjectes a la supervisió de la Generalitat de Catalunya, així com dels plans de viabilitat aprovats; aquestes dades estan disponibles per a la resta d'unitats de supervisió de la Direcció General.
e) Analitzar la situació financera de les entitats financeres, fundacions especials, seccions de crèdit de cooperatives, mutualitats de previsió social i altres entitats subjectes a la supervisió de la Generalitat de Catalunya, així com realitzar els informes necessaris i la proposta economicofinancera dels plans de viabilitat que escaiguin, a la consideració del director o directora general.
f) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.data actualització (02/02/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya