Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Responsable de Gestió de Nòmines

    Organigrama

Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 20 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Supervisar, coordinar i informar a l'aplicació informàtica de gestió de personal GIP la relació contractual, lloc de treball i situació administrativa de tot el personal del Departament d'Interior.

Supervisar i controlar les incidències i modificacions que tinguin repercussió en nòmina relatives als professionals del Departament i vetllar perquè aquesta informació sigui veraç.

Sol·licitar a l'empresa corresponent encarregada del suport informàtic la realització de les càrregues massives necessàries quan es tracta d'informar els resultats de concursos de provisió o processos de selecció dels cossos de mossos d'esquadra i bombers.

Portar el control i fer les gestions necessàries perquè tots els moviments de personal quedin reflectits en la nòmina corresponent.

Col·laborar en la confecció de totes les nòmines del Departament.

Controlar i executar tots els processos administratius relacionats amb l'abonament de les retribucions.

Gestionar el mòdul de substitucions i controlar els crèdits existents per autoritzar els reforços sol·licitats.

Assessorar i donar suport al personal relacionat amb la gestió de recursos humans de les diferents direccions generals i organismes autònoms en el procés d'informació de dades en el registre de personal i la seva explotació mitjançant l'aplicació informàtica Dataset Web Server.

data actualització (21/12/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya