Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Responsable d'Expedients Sancionadors i Responsabilitat Patrimonial

    Organigrama

Responsable

Sra.   Aurora Manchón Lladó

Càrrec

responsable d'Expedients Sancionadors i Responsabilitat Patrimonial

Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 20 00
Fax
93 551 24 24
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Revisar les propostes de resolució dels expedients administratius sobre matèries pròpies del Departament elaborades per les unitats directives i els organismes autònoms que hi estan adscrits, per tal de verificar la seva adequació a la legalitat i el compliment dels requisits formals.

Donar suport jurídic a les unitats directives i als organismes autònoms adscrits al Departament sobre les qüestions relacionades amb la tramitació i resolució d'expedients sancionadors en les matèries específiques competència del Departament i expedients disciplinaris de les persones membres del cos de mossos d'esquadra i del cos de bombers.

Controlar i supervisar la correcta tramitació dels expedients de responsabilitat patrimonial que afecten el Departament prèvia a l'informe de l'advocat de la Generalitat, per assegurar que es compleixen els requisits exigits per la Comissió Jurídica Assessora als efectes del seu ulterior informe preceptiu.

La tramitació d'expedients de revisió d'ofici d'actes nuls.

Coordinar l'aplicació dels criteris d'actuació derivats de les competències en matèria de trànsit.

Fer el seguiment de les resolucions en matèria de seguretat ciutadana, seguretat privada, joc, espectacles, loteries, trànsit i emergències que són objecte d'impugnació davant la jurisdicció contenciosa administrativa, controlar el compliment dels terminis establerts per als diferents tràmits davant els òrgans jurisdiccionals i col·laborar amb els advocats de la Generalitat en els aspectes que siguin necessaris per a la defensa dels interessos del Departament davant els esmentats òrgans jurisdiccionals.

Fer el seguiment i control dels mitjans informàtics per facilitar la recerca i estudi de la legislació i jurisprudència, així com l'agilitació dels tràmits dels expedients.

data actualització (25/07/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya