Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Responsable d'Afers Penals

    Organigrama

Responsable

Sr.   Josep Lluís Florensa i Labazuy

Càrrec

responsable d'Afers Penals

Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 20 00
Fax
93 551 24 24
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Controlar les actuacions penals relatives als interessos del Departament d'Interior i/o les actuacions penals relatives als membres de les direccions generals de Seguretat Ciutadana i d'Emergències i Seguretat Civil, així com del Servei Català de Trànsit, en els procediments penals incoats per òrgans judicials de Catalunya.

Controlar l'assumpció de la defensa dels interessos del Departament i/o dels membres del cos de mossos d'esquadra implicats en procediments penals incoats per òrgans judicials dels àmbits territorials de Girona, Lleida i Barcelona.

Fer el seguiment davant els òrgans de la jurisdicció penal de les actuacions que afecten els procediments penals (judicis de faltes, diligències prèvies, diligències urgents, procediments de menors, etc.) per tal de defensar els interessos del Departament i/o dels agents del cos de mossos d'esquadra.

Controlar, supervisar i verificar les actuacions necessàries en els procediments penals (procediment abreujat, sumari, etc.), tant durant la fase intermèdia com durant l'acte del judici oral, per tal de defensar els interessos del Departament i/o dels membres del cos de mossos d'esquadra implicats.

Controlar el còmput dels terminis de prescripció dels procediments penals per tal d'evitar que es produeixin situacions que perjudiquin els interessos del Departament i/o dels agents de policia implicats.

Coordinar l'activitat processal i penal dels altres professionals habilitats per a la defensa dels interessos del Departament i/o dels membres del cos de mossos d'esquadra implicats en procediments penals.

Controlar i supervisar les relacions de l'Assessoria Jurídica en matèria penal amb els altres centres d'actuació penal (Gabinet Jurídic, advocats de lliure exercici, etc.) i amb els serveis d'assessorament jurídic del Departament, així com amb els òrgans tècnics del cos de mossos d'esquadra.

Estudiar i analitzar les principals novetats legislatives, doctrinals i jurisprudencials que es produeixin en l'àmbit penal i processal, i comunicar les conclusions extretes d'aquest anàlisi als diferents serveis d'assessorament jurídic del Departament i als òrgans tècnics del cos de mossos d'esquadra.

Supervisar les bases de dades del treball penal, confeccionar informes estadístics d'aquest treball i formular propostes d'adequació o modificació d'acord amb el resultat d'aquests informes.

Participar en la formació dels membres del cos de mossos d'esquadra als efectes de les seves actuacions davant els òrgans judicials i als efectes del seu reciclatge i formació permanent respecte de les novetats legislatives.


data actualització (01/08/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya