Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Responsable d'Assistència Jurídica

    Organigrama

Responsable

Sr.   Miquel Domingo Novas

Càrrec

responsable d'Assistència Jurídica

Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 20 00
Fax
93 551 24 24
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Facilitar suport jurídic sobre les competències i activitats del Departament d'Interior.

Participar en l'elaboració d'avantprojectes de llei i disposicions de caràcter general sobre matèries que són competència del Departament o que l'afecten, sens perjudici de les facultats atribuïdes al cos d'advocats de la Generalitat.

Donar suport jurídic en matèria de règim sancionador sobre matèries competència del Departament i en matèria de règim disciplinari, i realitzar les activitats necessàries per a la resolució dels expedients sancionadors i els expedients disciplinaris que són competència del Departament.

Donar suport jurídic en matèria d'accés i provisió de llocs de treball del cos de mossos d'esquadra i del cos de bombers de la Generalitat.

Donar suport jurídic a les unitats del Departament i als organismes adscrits en matèria de recursos administratius, i realitzar les activitats necessàries adreçades a la resolució d'aquells que són competència de la consellera o del secretari general del Departament.

Controlar i fer el seguiment dels actes i acords de les corporacions locals en matèria de policies locals, per tal d'examinar la seva adequació a la legalitat.

Realitzar les activitats necessàries per a la resolució de procediments de revisió d'ofici.

Realitzar les activitats necessàries per a la resolució de les sol·licituds formulades en exercici del dret de petició.

Fer el seguiment de les resolucions sobre matèries competència del Departament que són objecte d'impugnació en la via contenciosa administrativa i col·laborar amb els advocats de la Generalitat en la defensa dels interessos del Departament davant dels òrgans jurisdiccionals.

Fer el seguiment i estudi de la normativa processal bàsica i de la normativa sectorial que afecti el Departament, per tal d'elaborar els models normalitzats a través dels quals es plasma l'actuació administrativa en relació amb els particulars i els òrgans administratius i judicials.


data actualització (02/08/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya