Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya

Responsable

Sra.   Sílvia Grau Beltran

Càrrec

directora del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya

Adreça
Carrer de Pau Claris, 158-160 4a. planta
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 567 44 84
Fax
93 567 44 83

Horari d'atenció

de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Adreça
Carrer de Sant Martí, 1
Població
25004  Lleida
Telèfon
973 72 77 07
Fax
973 72 79 53

Horari d'atenció

de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Observacions

Responsable: Montserrat Ginestà

Adreça
Plaça de Pompeu Fabra, 1
Població
17002  Girona
Telèfon
872 97 50 20
Fax
872 97 58 16
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Horari d'atenció

de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Observacions

Responsable: Dolors Belmonte

Adreça
Plaça de Gerard Vergés, 1, 2a. planta (c. de Montcada cantonada c. de Benasquer)
Població
43500  Tortosa
Telèfon
977 44 12 34
Fax
977 49 54 38

Horari d'atenció

de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Observacions

Responsable: Ana Ferré

Adreça
Carrer de Sant Antoni Maria Claret, 17
Població
43002  Tarragona
Telèfon
977 25 07 55
Fax
977 25 07 56

Horari d'atenció

de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Observacions

Responsable: Anna Alcaraz

Funcions

a) Dirigir les activitats del Centre i del seu personal.
b) Executar els plans d'actuació definits pel Departament.
c) Fomentar i difondre la mediació i promoure activitats formatives.
d) Relacionar-se amb les diferents institucions que intervenen en la mediació per donar les directrius que permetin establir i mantenir els canals de col·laboració.
e) Mantenir relacions amb altres organismes estatals i internacionals amb finalitats equiparables.
f) Homologar els estudis, els cursos i la formació específica en matèria de mediació.
g) Designar els mediadors i mediadores en els procediments gestionats pel Centre.
h) Promoure la col·laboració amb els col·legis professionals, administracions locals i altres entitats públiques, per facilitar que la informació i l'accés a la mediació arribin a tots els ciutadans.
i) Supervisar el funcionament dels serveis externs d'informació i orientació mediadora.
j) Assumir les funcions que la llei estableix dins del procediment sancionador.
k) Dirigir la gestió dels recursos econòmics assignats i fer el seguiment de la gestió que afecta el personal adscrit.
l) Supervisar la realització dels estudis i informes metodològics dins del seu àmbit competencial.
m) Promoure l'estudi de les matèries generals de la mediació i de les específiques en funció de l'àmbit d'aplicació.
n) Elaborar propostes i emetre els informes sobre el procediment de mediació que li demani el conseller o consellera competent en matèria de dret civil.
o) Elaborar una memòria anual d'activitats.
p) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.data actualització (11/07/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya