Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor

Responsable

Sr.   Josep M. Sànchez Pascual

Càrrec

Director general de Política Financera, Assegurances i Tresor

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00
Fax
93 552 82 80
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible
Horari de registre i d'atencióFuncions

a) Elaborar propostes de directrius sobre polítiques en matèria de política financera, assegurances i tresoreria.
b) Planificar i coordinar l'execució de les actuacions en matèria de política financera i assegurances i tresoreria.
c) Exercir les competències de la Generalitat de Catalunya en l'àmbit de les entitats financeres i cooperatives de crèdit.
d) Exercir les competències de la Generalitat de Catalunya en l'àmbit de les mutualitats de previsió social de Catalunya i altres entitats asseguradores i dels mediadors d'assegurances privades.
e) Exercir la tutela financera de les corporacions locals.
f) Exercir la supervisió prudencial sobre el règim de les seccions de crèdit de les cooperatives.
g) Exercir les competències de la Generalitat de Catalunya sobre els mercats de valors i els centres de contractació situats a Catalunya, i també en relació amb l'ordenació del crèdit i de la banca.
h) Dissenyar i gestionar la política de deute públic de la Generalitat de Catalunya.
i) Gestionar la tresoreria de la Generalitat de Catalunya.
j) Establir directrius de protecció del personal i del patrimoni de la Generalitat de Catalunya i la minimització dels efectes econòmics derivats de la materialització dels riscos a què estan sotmesos, i també dirigir la contractació de pòlisses d'assegurances, de corredors d'assegurances i de perits d'assegurances.
k) Coordinar la gestió de la base de dades històrica sobre la sinistralitat coneguda de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
l) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.data actualització (31/05/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya