Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor

Responsable

Sr.   Josep M. Sànchez Pascual

Càrrec

director general de Política Financera, Assegurances i Tresor

Adreça
Passeig de Gràcia, 19
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00
Fax
93 552 82 80
Horari de registre i d'atenció
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

Funcions

a) Elaborar propostes de directrius sobre polítiques en matèria de política financera, assegurances i tresoreria.
b) Planificar i coordinar l'execució de les actuacions en matèria de política financera i assegurances i tresoreria.
c) Exercir les competències de la Generalitat de Catalunya en l'àmbit de les entitats financeres i cooperatives
de crèdit.
d) Exercir les competències de la Generalitat de Catalunya en l'àmbit de les mutualitats de previsió social de
Catalunya i altres entitats asseguradores i dels mediadors d'assegurances privades.
e) Exercir la tutela financera de les corporacions locals.
f) Impulsar la supervisió prudencial sobre el funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives.
g) Exercir les competències de la Generalitat de Catalunya sobre els mercats de valors i els centres de
contractació situats a Catalunya, i també en relació amb l'ordenació del crèdit i de la banca.
h) Dissenyar i gestionar la política de deute públic de la Generalitat de Catalunya.
i) Gestionar la tresoreria de la Generalitat de Catalunya.
j) Establir directrius de protecció del personal i del patrimoni de la Generalitat de Catalunya i la minimització
dels efectes econòmics derivats de la materialització dels riscos a què estan sotmesos, i també dirigir la
contractació de pòlisses d'assegurances, de corredors d'assegurances i de perits d'assegurances.
k) Coordinar la gestió de la base de dades històrica sobre la sinistralitat coneguda de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya.data actualització (09/05/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya