Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Àrea de Personal Laboral

    Organigrama

Responsable

Sra.   Mercè Domènech i Fabregat

Càrrec

cap de l'Àrea de Personal Laboral

Adreça
Carrer de Rivadeneyra, 6
Població
08002  Barcelona
Telèfon
93 567 17 00
Fax
93 567 43 29

Funcions

a) Assessorar i coordinar els diferents departaments i organismes de la Generalitat sobre el personal laboral de l'Administració de la Generalitat.

b) Assessorar en la determinació de les condicions de treball del personal laboral de les empreses públiques, entitats i institucions de la Generalitat de Catalunya.

c) Participar, en representació de l'Administració de la Generalitat, en els processos negociadors relatius al personal laboral de l'Administració de la Generalitat, i assessorar en la negociació dels convenis col·lectius de les entitats del sector públic.

d) Elaborar els informes exigits per la normativa vigent sobre determinació o modificació de les condicions de treball amb impacte econòmic del personal laboral de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.

e) Elaborar els informes exigits per la normativa vigent sobre els convenis col·lectius del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.

f) Coordinar la Comissió Paritària per a la Interpretació, Vigilància i Estudi del Conveni únic del personal laboral de l'Administració de la Generalitat.

g) Elaborar i facilitar la informació que, d'acord amb la normativa vigent, s'hagi de trametre als representants del personal laboral.

h) Participar en la negociació del Fons d'acció social del personal laboral i funcionari, realitzar-ne la gestió i assessorar els departaments i organismes sobre aquesta matèria.

i) Assessorar i coordinar les actuacions entre departaments, i fer d'intermediari, per a l'efectiva ubicació del personal laboral fix afectat per reconversions, reestructuracions i/o tancament de centres.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.data actualització (27/09/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya