Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT)

Responsable

Sr.   Ricard Font i Hereu

Càrrec

president d'Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT)

Adreça
Carrer dels Vergós, 36-42
Població
08017  Barcelona
Telèfon
93 444 44 44
Fax
93 419 54 17
Contacte

 

NIF

Q-0801169-D

 

Funcions

Construir les infraestructures de transport ferroviari que li encomani el Govern, i també conservar, gestionar i administrar aquestes noves infraestructures, ja sigui directament o mitjançant una altra entitat de dret públic o dret privat, i per mitjà de qualsevol negoci jurídic admès en dret.

Conservar, gestionar i administrar, en els mateixos termes expressats per la lletra a, les infraestructures de transport ferroviari ja construïdes que li adscrigui el Govern.

Complir qualsevol altra funció que li encomani el Govern i que directament o indirectament estigui relacionada amb la construcció, la conservació i l'administració d'infraestructures de transport ferroviari i, d'una manera especial, les relatives a la redacció d'estudis i projectes i a la gestió, per mitjà de qualsevol negoci jurídic admès en dret, de les infraestructures que indirectament estiguin vinculades a la política de transport ferroviari, als serveis de telecomunicacions i a l'ús d'espais públics.


L'ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya no pot assumir en cap cas la prestació del servei de transport de mercaderies o de viatgers per ferrocarril, que és competència de les empreses ferroviàries.

Components

Entitat de Dret Públic sotmesa a l'ordenament jurídic privat. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.

L'ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya es regeix pels òrgans següents:
a) El Consell d'Administració. És l'òrgan de direcció i control de l'ens i és integrat per una presidència, deu vocalies i una secretaria.
b) El director o directora general. Executa les directrius aprovades pel Consell d'Administració.data actualització (13/09/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya