Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT)

Responsable

Sr.   Marc Sanglas i Alcantarilla

Càrrec

president d'Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT)

Adreça
Carrer dels Vergós, 36-42
Població
08017  Barcelona
Telèfon
93 444 44 44
Fax
93 419 54 17
Contacte

 

NIF

Q-0801169-D

 

Funcions

  1. Conservar, gestionar i administrar les infraestructures, noves o ja construïdes, que li adscrigui el Govern.
  2. Construir les infraestructures de transport ferroviari que li encomani el Govern.
  3. Construir, conservar i explotar, per encàrrec del Govern, qualsevol altra infraestructura de transport d'interès general i complir les funcions que li encomani el Govern i que directament o indirectament estigui relacionada amb la construcció, conservació i l'administració. d'infraestructures de transport.
  4. Redactar els estudis i projectes.
  5. Gestionar, per mitjà de qualsevol negoci jurídic admès en dret, les infraestructures que indirectament estiguin vinculades a la política de transport, als serveis de telecomunicacions i a l'ús d'espais públics.
  6. Qualsevol altra funció que la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària, atribueix a l'administrador d'infraestructures ferroviàries.

L'ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya no pot assumir en cap cas la prestació del servei de transport de mercaderies o de viatgers per ferrocarril.


Components

Entitat de Dret Públic sotmesa a l'ordenament jurídic privat. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.

L'ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya es regeix pels òrgans següents:

  1. El Consell d'Administració. És l'òrgan de direcció i control de l'ens i és integrat per una presidència, un mínim de set vocalies i un màxim de tretze.
  2. La presidència del Consell d'Administració. El president o presidenta i els vocals del Consell són nomenats pel Govern, a proposta del conseller o consellera del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori.
  3. El director o directora general. Executa les directrius aprovades pel Consell d’Administració. És el màxim òrgan directiu en la gestió ordinària de l’entitat. Té veu però no té vot en les sessions del Consell d'Administració.data actualització (17/03/2023)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya