Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secretaria de Territori i Mobilitat

Responsable

Sr.   Isidre Gavín i Valls

Càrrec

secretari de Territori i Mobilitat

Adreça
Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6
Població
08029  Barcelona
Telèfon
93 495 80 00
Fax
93 495 80 01
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

 1. Dissenyar, planificar i programar les polítiques d'ordenació territorial, d’entorns rurals i muntanya, del litoral, de paisatge, d'infraestructures relacionades amb la mobilitat i la logística, transports terrestres, ports, aeroports, carreteres i autopistes.
 2. Impulsar la gestió del domini públic maritimoterrestre i la regulació del seu règim economicofinancer en l'àmbit de les competències de la Generalitat.
 3. Definir l’orientació estratègica de l’elaboració i desenvolupament del planejament territorial. 
 4. Coordinar la política de gestió i protecció de la legalitat del litoral i supervisar l’atorgament de concessions i autoritzacions en aquest àmbit.
 5. Dissenyar i impulsar un programa d'actuacions territorials d'interès estratègic i econòmic de caràcter supramunicipal.
 6. Definir i executar les polítiques dels serveis de transport i dels centres logístics integrals.
 7. Impulsar la gestió del domini públic portuari i la regulació del seu règim economicofinancer en l'àmbit de les competències de la Generalitat.
 8. Relacionar-se amb les empreses gestores d'infraestructures viàries de què sigui titular la Generalitat de Catalunya i coordinar el seguiment i el control dels acords concessionals.
 9. Coordinar la participació en els organismes que exerceixen funcions sobre les infraestructures i els serveis de transport situats a Catalunya.
 10. Supervisar les propostes de resolució dels recursos, requeriments i reclamacions que s’interposin en matèries que siguin de la seva competència i, si escau, resoldre els que s’interposin contra les resolucions dictades per les unitats orgàniques que en depenen, llevat els supòsits que aquest decret atribueix a un altre òrgan.
 11. Planificar les actuacions relacionades amb la política internacional i europea en matèries de la seva competència i la seva aplicació a Catalunya, i vehicular la participació del Departament en el Centre d'Estudis del Transport per a la Mediterrània Occidental (CETMO), d'acord amb el departament competent en matèria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, i en coordinació amb el Gabinet Tècnic.
 12. Fomentar l'intercanvi i la cooperació amb organismes i administracions que comparteixen objectius, i planificar estratègies d'acció exterior en l'àmbit de les seves competències en col·laboració amb el Gabinet Tècnic.
 13. Coordinar l'actuació de les entitats adscrites al Departament mitjançant la Secretaria.
 14. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (13/06/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya