Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Gabinet Tècnic

    Organigrama

Responsable

Sra.   Lluïsa Nicolau Galindo

Càrrec

cap del Gabinet Tècnic

Adreça
Carrer de Sant Honorat, 1-3
Població
08002  Barcelona
Telèfon
93 402 46 00
Fax
93 402 49 17

Funcions

a) Donar suport i assistència a les activitats de la persona titular de la Secretaria General.

b) Formular propostes per facilitar la coordinació de les polítiques departamentals i coordinar la participació del Departament en els plans interdepartamentals de la Generalitat.

c) Elaborar instruments per a la planificació i avaluació dels objectius del Departament, sens perjudici de les funcions que en aquestes matèries corresponguin a altres òrgans.

d) Planificar, elaborar i coordinar els informes, estudis i estadístiques en les matèries que són competència del Departament, sens perjudici de les funcions que en aquestes matèries corresponguin a altres òrgans.

e) Actuar com a òrgan responsable de l'aplicació de la transversalitat de la perspectiva de gènere en la planificació, la gestió i l'avaluació de les polítiques departamentals, mitjançant l'exercici de les funcions establertes a l'article 8.2 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, i vetllar perquè les entitats adscrites al Departament incorporin aquest òrgan a les seves estructures.

f) Coordinar i dur a terme l'elaboració d'informes relatius a les polítiques transversals de la Generalitat en l'àmbit del Departament de la Presidència.

g) Elaborar la memòria anual d'activitats del Departament i altres publicacions de naturalesa anàloga

h) Coordinar l'elaboració del Pla de Govern del Departament.

i) Planificar l'adquisició, la conservació i la catalogació dels fons bibliogràfics d'interès per al Departament.

j) Dirigir i supervisar la política editorial del Departament i coordinar l'elaboració i execució del pla de publicacions.

k) Planificar, elaborar i executar els programes de normalització lingüística i promoure els plans d'acció que se'n deriven, d'acord amb les directrius generals en aquesta matèria.

l) Actuar com a secretaria tècnica dels premis internacionals que gestiona el Departament de la Presidència.

m) Les altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades.
data actualització (04/02/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya