Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Planificació i Anàlisi de Dades

    Organigrama

Responsable

Sra.   M. Elena Ruíz i Legasa

Càrrec

cap del Servei de Planificació i Anàlisi de Dades

Adreça
Via Laietana, 26
Població
08003  Barcelona
Telèfon
93 567 17 00
Fax
93 567 17 95

Funcions

a) Elaborar els informes, dictàmens i estudis relacionats amb les competències del Departament.

b) Elaborar o coordinar els plans d'actuació departamentals i fer-ne el seguiment.

c) Elaborar les memòries dels programes pressupostaris del Departament i fer l'avaluació dels resultats d'execució.

d) Elaborar i proposar les directrius i els criteris tècnics referents a les estadístiques del Departament.

e) Fer l'estudi i l'elaboració dels sistemes d'indicadors de gestió i estratègics que permetin la presa de decisions.

f) Elaborar estudis, informes i propostes en matèria de protecció de dades.

g) Elaborar i executar els plans i actuacions departamentals per a l'assistència tècnica i l'assessorament en matèria de protecció de dades.

h) Assessorar, amb caràcter general, els diferents òrgans del Departament en les matèries de la seva competència.

i) Col·laborar en el disseny i l'execució de programes interdepartamentals del seu àmbit d'actuació.

j) Dirigir, en l'àmbit tècnic, l'activitat editorial del Departament.

k) Editar les publicacions del Departament en els diferents suports i coordinar-ne la distribució.

l) Gestionar les subscripcions i l'adquisició de publicacions per a les unitats del Departament.

m) Dissenyar eines de normalització lingüística i fer-ne el seguiment i la valoració corresponents.

n) Fer estudis i propostes en matèria de foment de la innovació i la recerca en el funcionament del Departament i de les entitats adscrites.

o) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.data actualització (18/11/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya