Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General d'Administració i Suport Acadèmic

    Organigrama

Responsable

Sra.   Eulàlia Puig Campmany

Càrrec

sub-directora general d'Administració i Suport Acadèmic

Adreça
Carretera C-17, Barcelona-Ripoll, km 13,5
Població
08100  Mollet del Vallès
Telèfon
93 567 50 00
Fax
93 567 50 30

Funcions

Dirigir i supervisar les funcions d'administració i gestió dels serveis generals i règim interior, i dels recursos humans i materials de l'Institut.

Dirigir i coordinar l'elaboració de l'avantprojecte de pressupost, la contractació, la gestió patrimonial, els convenis amb altres administracions o entitats i els expedients de despesa.

Dirigir i supervisar la tresoreria, planificar els pagaments i les previsions d'ingressos.

Dirigir i prestar l'assistència jurídica als òrgans de l'Institut, en coordinació amb l'Assessoria Jurídica del Departament d'Interior. Elaborar i preparar per a la seva tramitació les disposicions reglamentàries de l'entitat i coordinar les propostes de resolució sobre els recursos i reclamacions administratives.

Coordinar els expedients de responsabilitat patrimonial.

Dirigir, coordinar i impulsar, en coordinació amb la Secretaria General del Departament, les actuacions i els programes adreçats a la millora i modernització de l'Administració que afectin l'Institut.

Dirigir, coordinar i supervisar la implementació i el manteniment de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Dirigir les actuacions en matèria de riscos laborals i medicina preventiva.

Dirigir la gestió econòmica i administrativa de les activitats de formació.

Coordinar l'activitat estadística i les publicacions.

Exercir la coordinació tècnica dels processos de reconeixement acadèmic de la formació impartida als cossos de policia i bombers de les institucions públiques de Catalunya amb les autoritats educatives i universitàries.

Dirigir els processos de convalidació, homologació o reconeixement de programes formatius realitzats per altres entitats al Pla d'estudis de l'Institut.

Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.data actualització (03/04/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya