Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Oficina d'Atenció Ciutadana a Tarragona

    Organigrama

Adreça
Carrer de Sant Francesc, 3, entresòl
Població
43003  Tarragona
Telèfon
977 23 65 59
Fax
977 23 65 38
Horari de registre i d'atenció


de l'1 de juliol al 31 d'agost: de dilluns a divendres, de 9 a 15 h.
de l'1 de setembre al 30 de juny: de dilluns a divendres, de 9 a 17 h.

Romandrà tancat
el 19 d'agost.
el 23 de setembre.

Dies amb horari especial (si coincideixen en dissabte o festiu, romandrà tancat)
5 de gener: de 9 a 14 h.
24 de desembre: de 9 a 14 h.
23 d'abril: de 9 a 14 h.
31 de desembre: de 9 a 14 h.

Observacions

Aquesta oficina atén exclusivament amb cita prèvia. Podeu demanar la cita prèvia pels canals següents:

Funcions

 1. Facilitar informació sobre els serveis i tràmits de l'Administració de la Generalitat i d'altres administracions públiques.

 2. Rebre la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions que les persones interessades adrecin als òrgans de qualsevol l'Administració, i lliurar el rebut corresponent que acrediti la data i hora d'aquesta presentació.

 3. Facilitar a les persones interessades el codi d'identificació de l'òrgan, centre o unitat administrativa al qual adrecin les seves sol·licituds, comunicacions i escrits.
 4. Digitalitzar i expedir còpies autèntiques dels documents presentats presencialment per les persones interessades per incorporar-les a l'expedient administratiu electrònic.

 5. Trametre les sol·licituds, els escrits i les comunicacions als òrgans competents de l'Administració de la Generalitat i d'altres administracions públiques.

 6. Atorgar apoderaments apud acta a qui tingui la condició de persona interessadaen un procediment administratiu i hi comparegui personalment.

 7. Inscriure la representació de les persones que ho sol·licitin en el Registre electrònic de representació de l'Administració de la Generalitat.

 8. Realitzar notificacions per compareixença espontània de la persona interessada o del seu representant quan s'hi personi i sol·liciti la comunicació i/o la notificació personal en aquest moment.

 9. Assistir, en l'ús de mitjans electrònics a les persones interessades no obligades a relacionar-se electrònicament que ho sol·licitin, especialment pel que fa a la identificació i signatura electrònica en nom seu i la presentació de sol·licituds a través del Registre electrònic general.

 10. Posar a disposició de les persones interessades els models de presentació de sol·licituds individuals i els formularis de presentació massiva de sol·licituds.

 11. Registrar i emetre'n el rebut que acrediti la data i hora de presentació de qualsevol sol·licitud, escrit de queixa i suggeriment de les persones relatius als serveis i tràmits de l'Administració de la Generalitat i trametre'ls a l'òrgan competent de la seva gestió.

 12. Qualsevol altra funció que se'ls atribueixi legalment o reglamentàriament.


data actualització (18/08/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya