Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Serveis Territorials de Drets Socials a les Terres de l'Ebre

Responsable

Sr.   Felip Monclús i Arasa

Càrrec

director dels Serveis Territorials de Drets Socials a les Terres de l'Ebre (e.f.)

Adreça
Carrer de Ramon Salas, 33 (anteriorment c. de Ruiz de Alda)
Població
43870  Amposta
Telèfon
977 70 65 34
Fax
977 70 67 51
Horari de registre i d'atenció


de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Observacions

Àmbit territorial: Baix Ebre, Montsià, Terra Alta i Ribera d'Ebre.

Funcions

Les funcions dels serveis territorials són:

a) Representar el Departament.

b) Col·laborar en la definició de les polítiques públiques i impulsar l'acció del Departament.

c) Dirigir els òrgans adscrits sota la seva dependència, i fer complir les directrius funcionals que emanen de les secretaries sectorials, les direccions generals o les entitats vinculades al Departament.

d) Exercir el comandament del personal que presti serveis en els serveis territorials, d'acord amb els criteris de la Secretaria General del Departament i segons la dependència funcional de les respectives secretaries sectorials i direccions generals.

e) Impulsar i coordinar els programes, les actuacions i els serveis departamentals en matèria de protecció social, gent gran, persones amb discapacitat, dependència, famílies i infància, acolliment i adopcions, inclusió social, joventut, actuacions comunitàries i cíviques, associacionisme i voluntariat.

f) Elaborar propostes de creació, posada en funcionament, ampliació, modificació o supressió de centres i d'establiments i serveis propis en el seu àmbit territorial.

g) Informar i orientar la ciutadania sobre totes les actuacions, els serveis i les prestacions del Departament.

h) Tramitar els procediments de concessió o denegació de subvencions i ajuts en general, en els termes que estableixi la convocatòria pública corresponent.

i) Detectar i avaluar les necessitats i les demandes de prestacions socials de les persones i de les famílies, així com tenir coneixement dels recursos disponibles i resoldre, quan correspongui, els procediments d'atorgament de prestacions en l'àmbit dels afers socials, o els recursos interposats.

j) Supervisar la inspecció dels serveis socials en el territori en coordinació amb el Servei d'Inspecció i Registre.

k) Valorar l'estat de necessitat i gestionar l'atenció integral i continuada a les persones en el territori, d'acord amb les seves necessitats, i assignar les prestacions socials més adequades d'acord amb els recursos disponibles.

l) Iniciar, tramitar i resoldre els expedients de les matèries que li corresponen en el seu àmbit territorial.

m) Informar i proposar convenis del Departament que afectin persones jurídiques del seu àmbit territorial.

n) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.
data actualització (25/07/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya