Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies a les Terres de l'Ebre

Responsable

Sra.   Rosa Ana Fatsini i Bonilla

Càrrec

directora (e.f.)

Adreça
Carrer de Ramon Salas, 33 (anteriorment c. de Ruiz de Alda)
Població
43870  Amposta
Telèfon
977 70 65 34
Fax
977 70 67 51
Horari de registre


de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

Horari d'atencióde dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

Observacions

Àmbit territorial: Baix Ebre, Montsià, Terra Alta i Ribera d'Ebre.*****************************************************

Adreça
Plaça de Gerard Vergés, 1 (c. de Montcada cantonada c. de Benasquer)
Població
43500  Tortosa
Telèfon
977 441 234
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible
Horari de registre i d'atenció


de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

Observacions

*IMPORTANT: Aquesta oficina està tancada a causa de la situació de crisi sanitària pel coronavirus.*

Podeu fer el tràmit en línia a Tramits.gencat, presentar una Petició genèrica des d'aquest mateix web o enviar una consulta a la Bústia de contacte

Informació i assessorament en l'àmbit de treball, Renda garantida de ciutadania (RGC).

Funcions

Les funcions dels serveis territorials són:

a) Representar el Departament.
b) Col·laborar en la definició de les polítiques públiques i impulsar l'acció del Departament.
c) Dirigir els òrgans adscrits sota la seva dependència, i fer complir les directrius funcionals que emanen de les secretaries sectorials, les direccions generals o les entitats vinculades al Departament.
d) Exercir el comandament del personal que presti serveis en els serveis territorials, d'acord amb els criteris de la Secretaria General del Departament i segons la dependència funcional de les respectives secretaries sectorials i direccions generals.
e) Impulsar i coordinar els programes, les actuacions i els serveis departamentals en matèria de treball, protecció social, igualtat, gent gran, persones amb discapacitat, dependència, famílies i infància, acolliment i adopcions, violència familiar, inclusió social, immigració, joventut, actuacions comunitàries i cíviques, associacionisme i voluntariat.
f) Elaborar propostes de creació, posada en funcionament, ampliació, modificació o supressió de centres i d'establiments i serveis propis en el seu àmbit territorial.
g) Informar i orientar la ciutadania sobre totes les actuacions, els serveis i les prestacions del Departament.
h) Tramitar els procediments de concessió o denegació de subvencions i ajuts en general, en els termes que estableixi la convocatòria pública corresponent.
i) Detectar i avaluar les necessitats i les demandes de prestacions socials de les persones i de les famílies, així com tenir coneixement dels recursos disponibles i resoldre, quan correspongui, els procediments d'atorgament de prestacions en l'àmbit dels afers socials, o els recursos interposats.
j) Supervisar la inspecció dels serveis socials en el territori en coordinació amb el Servei d'Inspecció i Registre.
k) Valorar l'estat de necessitat i gestionar l'atenció integral i continuada a les persones en el territori, d'acord amb les seves necessitats, i assignar les prestacions socials més adequades d'acord amb els recursos disponibles.
l) Vetllar pel compliment de les disposicions legals vigents relatives a les competències en l'àmbit de treball.
m) Resoldre les autoritzacions inicials de treball per compte propi o d'altri de les persones estrangeres que exerceixin a Catalunya la seva relació laboral.
n) Iniciar, tramitar i resoldre els expedients de les matèries que li corresponen en el seu àmbit territorial.
o) Impulsar, participar i coordinar la intermediació laboral en l'àmbit de la seva competència, inclosa la solució extrajudicial de conflictes, i imposar les sancions en els supòsits i amb els límits previstos legalment.
p) Coordinar l'exercici de les funcions dels òrgans i les unitats territorials del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el seu àmbit territorial.
q) Informar i proposar convenis del Departament que afectin persones jurídiques del seu àmbit territorial.
r) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya