Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei d'Avaluació i Inspecció d'Assistència Sanitària

    Organigrama

Responsable

Sr.   Mateo Quintana Lázaro

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 587
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 482 44 28
Fax
93 482 45 22

Funcions

Al Servei d'Avaluació i Inspecció d'Assistència Sanitària li corresponen les funcions següents:
a) Elaborar i implementar un pla estratègic anual d'auditories dels centres i serveis del sistema sanitari públic
en coordinació amb el Servei Català de la Salut.
b) Elaborar i implementar un pla estratègic anual d'auditories dels centres i serveis sanitaris privats.
c) Rebre, analitzar, investigar i canalitzar les denúncies o reclamacions relacionades amb les actuacions
irregulars dels centres i serveis sanitaris públics i privats, així com instruir, si escau, els expedients
administratius corresponents.
d) Auditar els centres i serveis sanitaris integrats en el model d'acreditació de Catalunya aplicant els criteris
d'acreditació per garantir-ne el compliment i l'execució.
e) Aplicar els instruments disponibles per al control de la qualitat assistencial i funcional en l'atenció sanitària,
utilitzant criteris d'avaluació i d'inspecció als centres, serveis i establiments.
f) Confeccionar i mantenir l'arxiu de riscos potencials en assistència sanitària en coordinació amb la Subdirecció
General d'Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques.
g) Detectar, investigar, documentar i emetre informe dels temes objecte de desviació amb transcendència
qualitativa i funcional, i el seu tractament disciplinari.
h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.data actualització (04/11/2015)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya