Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei d'Avaluació i Inspecció d'Assistència Sanitària

    Organigrama

Responsable

Sr.   Mateo Quintana Lázaro

Càrrec

cap del Servei d'Avaluació i Inspecció d'Assistència Sanitària

Adreça
Travessera de les Corts, 131-159 - Pavelló Ave Maria
Població
08028  Barcelona
Telèfon
93 227 29 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Al Servei d'Avaluació i Inspecció d'Assistència Sanitària li corresponen les funcions següents:
a) Elaborar i implementar un pla estratègic anual d'auditories dels centres i serveis del sistema sanitari públic
en coordinació amb el Servei Català de la Salut.
b) Elaborar i implementar un pla estratègic anual d'auditories dels centres i serveis sanitaris privats.
c) Rebre, analitzar, investigar i canalitzar les denúncies o reclamacions relacionades amb les actuacions
irregulars dels centres i serveis sanitaris públics i privats, així com instruir, si escau, els expedients
administratius corresponents.
d) Auditar els centres i serveis sanitaris integrats en el model d'acreditació de Catalunya aplicant els criteris
d'acreditació per garantir-ne el compliment i l'execució.
e) Aplicar els instruments disponibles per al control de la qualitat assistencial i funcional en l'atenció sanitària,
utilitzant criteris d'avaluació i d'inspecció als centres, serveis i establiments.
f) Confeccionar i mantenir l'arxiu de riscos potencials en assistència sanitària en coordinació amb la Subdirecció
General d'Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques.
g) Detectar, investigar, documentar i emetre informe dels temes objecte de desviació amb transcendència
qualitativa i funcional, i el seu tractament disciplinari.
h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.data actualització (22/05/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya