Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secció de Control de la Fabricació i Distribució de Medicaments, Productes Sanitaris i Cosmètics

    Organigrama

Responsable

Sra.   Georgina Pujals Naranjo

Càrrec

Cap de la Secció

Adreça
Travessera de les Corts, 131-159 - Pavelló Ave Maria
Població
08028  Barcelona
Telèfon
93 556 63 43
Fax
93 556 63 86
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

A la Secció de Control de Fabricació i Distribució de Medicaments, Productes Sanitaris i Cosmètics li
corresponen les funcions següents:
a) Controlar la fabricació i comercialització dels medicaments mitjançant inspeccions periòdiques als
laboratoris farmacèutics instal·lats a Catalunya, així com mantenir-ne un registre i elaborar els certificats que
corresponguin.
b) Controlar la fabricació i distribució de principis actius farmacèutics i determinats excipients mitjançant
inspeccions periòdiques a les empreses fabricants, importadores i distribuïdores d'aquests productes
instal·lades a Catalunya, així com mantenir-ne un registre i elaborar els certificats que corresponguin.
c) Gestionar les sol·licituds d'autorització inicial i modificacions posteriors dels magatzems de distribució
farmacèutica de Catalunya, així com avaluar-ne, controlar-ne i inspeccionar-ne periòdicament el funcionament
i elaborar els certificats corresponents.
d) Dur a terme activitats de control i inspecció relacionades amb la fabricació, distribució, comercialització i
publicitat de medicaments il·legals i/o falsificats.
e) Rebre, analitzar i tramitar les denúncies o reclamacions relacionades amb la fabricació i distribució de
medicaments, així com instruir, si escau, els expedients sancionadors corresponents.
f) Dur a terme activitats d'avaluació, control i inspecció relacionades amb la fabricació, comercialització,
distribució i publicitat de productes sanitaris i cosmètics, així com mantenir un registre de les empreses que
realitzin aquestes activitats a Catalunya.
g) Avaluar les comunicacions d'activitat i mantenir el registre de les empreses distribuïdores de productes
sanitaris ubicades a Catalunya, així com controlar-ne i inspeccionar-ne el funcionament.
h) Avaluar i tramitar les sol·licituds d'autorització de publicitat dirigida a la ciutadania de productes sanitaris i
supervisar, si escau, la dirigida als professionals sanitaris.
i) Elaborar els certificats de lliure venda de productes cosmètics fabricats i/o posats en el mercat per
empreses ubicades a Catalunya.
j) Rebre, analitzar i tramitar les denúncies o reclamacions relacionades amb la fabricació, comercialització,
distribució i publicitat dels productes sanitaris i cosmètics, com també, si escau, instruir els expedients
sancionadors corresponents.
k) Dur a terme activitats d'informació en les matèries exposades anteriorment.
l) Gestionar el Registre de desfibril·ladors externs.
m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.data actualització (24/05/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya