Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secció de Control de la Recerca i de la Farmacovigilància

    Organigrama

Responsable

Sra.   Lidia Fernández Gamiz

Càrrec

cap de la Secció de Control de la Recerca i de la Farmacologia

Adreça
Travessera de les Corts, 131-159 - Pavelló Ave Maria
Població
08028  Barcelona
Telèfon
93 556 61 85
Fax
93 556 63 86
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible
Horari de registre i d'atenció


de dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 15 a 17 h.

Horari d'estiu
de l'1 de juny al 15 de setembre: de dilluns a divendres, de 8 a 14 h.

Funcions

A la Secció de Control de la Recerca i de la Farmacovigilància li corresponen les funcions següents:
a) Controlar i inspeccionar els laboratoris que realitzin estudis preclínics amb medicaments i productes
sanitaris i cosmètics, com també mantenir un registre d'aquests laboratoris i elaborar els certificats que
corresponguin.
b) Proposar l'ordenació dels comitès d'ètica d'investigació clínica de Catalunya i avaluar-ne i controlar-ne el
funcionament, així com informar sobre les sol·licituds d'acreditació i de modificació, i mantenir un registre dels
comitès acreditats.
c) Gestionar el registre i dur a terme el control dels assaigs clínics amb medicaments i productes sanitaris
que es realitzen a Catalunya, mitjançant la inspecció dels centres sanitaris on es realitzen, així com dels
laboratoris farmacèutics promotors i els centres d'investigació per contracte implicats ubicats a Catalunya.
d) Avaluar i acreditar les unitats que duen a terme assaigs clínics amb medicaments sense finalitat
terapèutica per als subjectes que hi participen.
e) Gestionar el sistema d'alerta farmacèutica.
f) Avaluar, inspeccionar i controlar el sistema de farmacovigilància establert pels laboratoris titulars
d'autorització de comercialització de medicaments ubicats a Catalunya.
g) Rebre, analitzar i tramitar les denúncies o reclamacions sobre la realització d'assaigs clínics que no
compleixen els requisits establerts, així com instruir, si escau, els expedients sancionadors corresponents.
h) Rebre i tramitar les notificacions d'incidents adversos amb productes sanitaris i cosmètics, així com
promoure l'establiment d'un sistema de vigilància de productes sanitaris als centres sanitaris de Catalunya.
i) Elaborar i trametre les comunicacions de les alertes farmacèutiques relacionades amb els productes
sanitaris i cosmètics.
j) Dur a terme activitats d'informació en les matèries exposades anteriorment.
k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.


data actualització (22/01/2020)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya