Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secció de Vigilància i Publicitat dels Medicaments

    Organigrama

Responsable

Sr.   Manuel Rabanal Tornero

Càrrec

cap de la Secció de Vigilància i Publicitat dels Medicaments

Adreça
Travessera de les Corts, 131-159 - Pavelló Ave Maria
Població
08028  Barcelona
Telèfon
93 556 63 44
Fax
93 556 62 69
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

A la Secció de Vigilància i Publicitat dels Medicaments li corresponen les funcions següents:
a) Informar sobre situacions de desproveïment de medicaments a les oficines de farmàcia, serveis de
farmàcia hospitalària i altres establiments o centres d'atenció farmacèutica i, si escau, establir els mecanismes
per poder pal·liar aquestes situacions.
b) Elaborar les comunicacions de les alertes farmacèutiques relacionades amb la seguretat dels medicaments
i sobre situacions de desproveïment de medicaments.
c) Establir els requisits i les condicions per a la gestió del Programa de farmacovigilància de Catalunya.
d) Coordinar l'elaboració i la difusió del Butlletí de Farmacovigilància de Catalunya.
e) Realitzar l'auditoria regular de verificació del compliment de les bones pràctiques del Centre de
Farmacovigilància de Catalunya.
f) Planificar i programar actuacions de vigilància dels riscos associats als medicaments pel que fa a la ciutadania.
g) Coordinar les activitats relacionades amb l'elaboració d'estudis de farmacovigilància i fer-ne difusió.
h) Elaborar les propostes de normativa i establir els requisits tècnics en matèria de seguretat i promoció de
medicaments i realització d'estudis postautorització amb medicaments, en l'àmbit de les competències del
Departament de Salut.
i) Avaluar i tramitar les sol·licituds d'autorització de publicitat de medicaments adreçada a la ciutadania.
j) Avaluar, registrar i controlar la promoció de medicaments adreçada als professionals sanitaris.
k) Rebre, analitzar i tramitar les denúncies o reclamacions relacionades amb publicitat o promoció de
medicaments.
l) Avaluar i tramitar les sol·licituds d'autorització per a la realització d'estudis postautorització amb
medicaments.
m) Promoure la realització d'estudis de seguiment dels efectes dels medicaments pel que fa a la ciutadania i fer-ne difussió.
difusió.
n) Dur a terme activitats d'informació en les matèries exposades anteriorment.
o) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.data actualització (24/05/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya