Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris

    Organigrama

Responsable

Sr.   Salvador Cassany i Pou

Càrrec

cap del Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris

Adreça
Travessera de les Corts, 131-159 - Pavelló Ave Maria
Població
08028  Barcelona
Telèfon
93 227 29 37
Fax
93 556 62 69
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Al Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris li corresponen les funcions següents:
a) Avaluar, controlar i inspeccionar els laboratoris que duen a terme activitats de recerca preclínica amb
medicaments i productes sanitaris i cosmètics.
b) Avaluar, controlar i inspeccionar les empreses instal·lades a Catalunya que es dediquin a la fabricació de
medicaments, així com les que comercialitzen i distribueixen medicaments d'ús humà.
c) Avaluar i controlar el sistema de farmacovigilància dels laboratoris titulars d'autorització de
comercialització de medicaments ubicats a Catalunya.
d) Gestionar l'acreditació dels comitès d'ètica d'investigació clínica de Catalunya i avaluar-ne i controlar-ne el
funcionament.
e) Controlar i inspeccionar els assaigs clínics amb medicaments i productes sanitaris que es duguin a terme a
Catalunya.
f) Coordinar el sistema de difusió de les alertes farmacèutiques sobre defectes de qualitat i/o seguretat de
medicaments, productes sanitaris i productes cosmètics, així com establir i coordinar amb els centres sanitaris
de Catalunya un sistema de vigilància de productes sanitaris.
g) Gestionar les sol·licituds d'autorització de publicitat de productes sanitaris dirigida a la ciutadania, així com controlar i inspeccionar la publicitat i la promoció dels productes sanitaris i dels cosmètics, en l'àmbit de les competències del Departament de Salut.
h) Registrar, avaluar, controlar i inspeccionar les empreses dedicades a la fabricació, la posada en el mercat i
la distribució de productes sanitaris i cosmètics instal·lades a Catalunya.
i) Coordinar i realitzar activitats de control i inspecció relacionades amb la fabricació, comercialització i
publicitat de medicaments, productes sanitaris i cosmètics il·legals o falsificats.
j) Registrar, controlar i inspeccionar les empreses que fabriquen, comercialitzen o distribueixen principis
actius farmacèutics o determinats excipients d'ús en la fabricació de medicaments.
k) Elaborar les propostes de normativa i els requisits tecnicosanitaris relacionats amb les funcions assignades
a aquest Servei en l'àmbit de competències del Departament de Salut.
l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.data actualització (22/01/2020)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya