Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secció de Recursos

    Organigrama

Responsable

Sra.   Mª Dolors Alomà Masana

Càrrec

cap de la Secció de Recursos

Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 567 40 00
Fax
93 567 40 04
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Instruir i tramitar els recursos administratius ordinaris en relació amb els actes administratius dictats en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària.

Instruir i tramitar els procediments de revisió d'ofici en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària.

Tramitar els procediments de responsabilitat patrimonial per presumptes danys derivats de l'activitat del Servei Català de Trànsit.

Instruir i tramitar els recursos administratius extraordinaris de revisió en relació amb els actes administratius dictats en matèria de trànsit,
circulació de vehicles i seguretat viària.

Evacuar els informes jurídics i preparar la tramesa de l'expedient administratiu als òrgans jurisdiccionals dels recursos contenciosos administratius en matèries pròpies del Servei Català de Trànsit, i fer el seguiment de la tramitació judicial i de l'execució de les sentències que recaiguin.

Gestionar les peticions i requeriments d'informació o documentació formulats per altres òrgans administratius i pels òrgans jurisdiccionals.

Assessorar o, si escau, instruir els procediments disciplinaris o d'informació reservada que s'incoïn contra el personal del Servei Català de
Trànsit.

Instruir i tramitar les reclamacions prèvies a la via judicial i procediments relatius al dret de petició.
Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.


data actualització (30/11/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya