Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secció de Contractació i Règim Interior

    Organigrama

Responsable

Sra.   M. Seila Sancho Sancho

Càrrec

cap de la Secció de Contractació i Règim Interior

Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 567 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Estudiar, analitzar i coordinar les propostes de tramitació d'expedients de contractació efectuades per les diferents unitats del Servei Català de Trànsit, i tramitar i formalitzar tots els expedients de contractació administrativa que siguin competència del Servei.

Gestionar els expedients relatius a propostes de conveni que hagi de subscriure el Servei Català de Trànsit.

Confeccionar, coordinar i gestionar l'inventari dels béns mobles del Servei Català de Trànsit i actualitzar la seva valoració econòmica.

Elaborar els plecs de clàusules administratives, així com els informes en matèria de contractació administrativa que se'n puguin derivar.

Coordinar el procediment de tramitació de les subvencions.

Gestionar i supervisar la propietat industrial i altres dominis del Servei Català de Trànsit.

Controlar l'adquisició de béns inventariables i no inventariables i la seva distribució.

Gestionar i mantenir les assegurances del Servei Català de Trànsit.

Coordinar i supervisar la gestió de la conservació i manteniment dels edificis administratius i dels serveis, consums i despeses inherents a aquests.

Coordinar i supervisar els serveis de neteja, vigilància i manteniment i els serveis de règim interior del Servei Català de Trànsit.

Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.


data actualització (01/04/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya