Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Gestió Econòmica i Contractació

    Organigrama

Responsable

Sr.   Miquel Àngel Salvador Arqués

Càrrec

cap del Servei de Gestió Econòmica i Contractació

Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 567 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Elaborar i tramitar la proposta d'avantprojecte anual del pressupost del Servei Català de Trànsit i controlar-ne l'execució.

Dur a terme i controlar la gestió econòmica, pressupostària i comptable del Servei Català de Trànsit, confeccionar les propostes de liquidacions dels pressupostos i la presentació dels comptes anuals corresponents.

Coordinar l'elaboració, la tramitació i el registre dels convenis del Servei Català de Trànsit amb altres administracions o entitats, així com els encàrrecs de gestió amb diferents entitats o organismes.

Gestionar la Tresoreria del Servei Català de Trànsit i supervisar els pagaments i la recaptació d'ingressos del Servei.

Gestionar els expedients de contractació i assessorar en matèria de patrimoni, contractació i en l'àmbit econòmic, i sobre normes i directrius dictades en l'àmbit de la Unió Europea relacionades amb la matèria.

Coordinar i gestionar el parc mòbil, els serveis generals, les assegurances i el patrimoni, i responsabilitzar-se del seu manteniment.

Supervisar la comptabilitat pressupostària, extrapressupostària i de costos.

Fer el seguiment i el control de la recaptació d'ingressos derivats de les sancions per infraccions a la normativa de trànsit.

Proposar i analitzar indicadors d'avaluació de l'eficàcia, l'eficiència i la qualitat en l'àmbit econòmic.

Proposar l'expedició de les certificacions de descobert corresponent, una vegada comprovat que la resolució sancionadora ha estat notificada segons el procediment legalment establert.

Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.


data actualització (31/10/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya