Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Recursos Humans

    Organigrama

Responsable

Sra.   Victòria Faure Fernández

Càrrec

cap del Servei de Recursos Humans

Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 27 51
Fax
93 551 24 51
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Elaborar propostes de normativa específica per al cos de bombers de la Generalitat i totes aquelles disposicions de caràcter intern adients pel bon funcionament del servei.

Supervisar l'aplicació de les disposicions en matèria de funció pública i normativa interna que afectin al personal.

Aplicar la normativa vigent i els criteris generals del Departament en matèria de personal i assessorar els òrgans de la Direcció General.

Fer el seguiment del Capítol I del pressupost de la Direcció General.

Gestionar la tramitació derivada dels expedients de personal funcionari i laboral i el règim retributiu.

Donar suport i assessorament en les qüestions derivades de les relacions laborals i dels processos de negociació.

Fer propostes de modificació de la relació de llocs de treball. h) Gestionar els concursos específics de provisió de llocs de la Direcció General.

Gestionar la tramitació derivada de les associacions de personal bomber voluntari i de l'activitat dels personal bomber voluntari de la Generalitat.

Controlar i fer el seguiment de les gestions en matèria de seguretat social i d'absentisme laboral.

Gestionar el pla de formació del personal administratiu i tècnic de la Direcció General.

Coordinar la gestió de règim intern de la Direcció General.

Exercir qualsevol altra funció que se li encomani en relació amb les anteriors.

data actualització (28/11/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya