Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Gestió Econòmica i Contractació

    Organigrama

Responsable

Sr.   Antonio Castaño i Hernández

Càrrec

cap del Servei de Gestió Econòmica i Contractació

Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 27 23
Fax
93 551 24 22
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Participar en l'elaboració de l'avantprojecte de pressupost de la Direcció General.

Supervisar i controlar la gestió comptable i el seguiment de l'execució pressupostària.

Controlar la tramitació de les subvencions gestionades per la Direcció General.

Controlar i supervisar la tramitació dels expedients de contractació de materials, equips, vehicles, obres i serveis.

Participar en la tramitació dels expedients d'adquisició, cessió o arrendament dels béns immobles i dels béns mobles.

Controlar la tramitació dels convenis en matèries pròpies de la Direcció General.

Gestionar la tramitació de les assegurances de responsabilitat civil, danys materials i vehicles que afectin la Direcció General.

Assessorar les diferents unitats de la Direcció General en els temes relacionats amb les seves funcions.

Col·laborar en la planificació dels objectius i necessitats dels serveis.

Col·laborar amb la Secció d'Equipaments i Logística en el manteniment del inventari de béns mobles de la Direcció General.

Supervisar i controlar els fons de maniobra.

Controlar, donar suport i administrar els centres de cost.

Exercir qualsevol altra funció que se li encomani en relació amb les anteriors.

data actualització (26/05/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya