Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General d'Administració i Recursos Humans

    Organigrama

Responsable

Sr.   Joan Navarro i Isern

Càrrec

sub-director general d'Administració i Recursos Humans

Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 27 11
Fax
93 551 24 68
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Correspon a la Sub-direcció General d'Administració i Recursos Humans l'administració econòmica i la gestió i aplicació del règim estatutari del cos de Bombers de la Generalitat, l'aplicació de les polítiques de recursos humans del personal adscrit a la Direcció General, i la gestió administrativa relativa a personal bomber voluntari de la Generalitat.

Correspon a la Sub-direcció General d'Administració i Recursos Humans l'exercici de les funcions següents:

a) Dirigir, coordinar i supervisar les tasques d'administració i gestió dels recursos materials i serveis necessaris per al desenvolupament de l'activitat d'atenció a les emergències.

b) Dirigir i supervisar els treballs d'elaboració de l'avantprojecte de pressupost de la Direcció General.

c) Dirigir i supervisar la gestió del programa pressupostari de la Direcció General, tramitant els documents de gestió econòmica ordinària i els expedients de despesa, els de contractació administrativa i els de gestió del patrimoni.

d) Dissenyar, implantar i gestionar en col·laboració amb les unitats que es determinin sistemes d'informació i comunicació interna propis de les polítiques de personal del cos de Bombers de la Generalitat.

e) Gestionar el desenvolupament de les polítiques de recursos humans pròpies del cos de Bombers de la Generalitat.

f) La gestió ordinària i l'aplicació del règim estatutari dels funcionaris del cos de Bombers de la Generalitat, i la gestió del personal bomber voluntari i del personal assignat a l'extinció dels incendis de vegetació.

g) L'elaboració i la gestió dels processos de selecció i de provisió de llocs de treball corresponents al cos de Bombers de la Generalitat.

h) La formulació de propostes de modificació de la relació de llocs de treball, proposar la valoració dels llocs de treball i participar en la definició dels perfils professionals dels llocs de treball del cos de Bombers de la Generalitat.

i) Preparar propostes de circulars i instruccions en matèria de personal del cos de Bombers de la Generalitat i personal bomber voluntari.

j) Col·laborar i participar en el sistema de relacions laborals amb les organitzacions sindicals representatives del cos de Bombers de la Generalitat.

k) Participar en coordinació amb els organismes competents en la definició dels sistemes de la carrera professional del cos de Bombers de la Generalitat i col·laborar en el seu impuls i desenvolupament.

l) Coordinar i supervisar els assumptes relatius a la gestió ordinària del personal d'administració i tècnic adscrit a les unitats de la Direcció General i col·laborar en la seva planificació i desenvolupament.

m) Qualsevol altra funció que li encomanin.

Les funcions que s'estableixen als apartats c), e), g), h), j) i l) es desenvoluparan en coordinació amb la Direcció de Serveis de la Secretaria General.data actualització (28/10/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya