Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei d'Avaluacions Mèdiques al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre

    Organigrama

Responsable

Sr.   Josep Gomis Blanch

Càrrec

cap del Servei d'Avaluacions Mèdiques al Camp de Tarragona

Adreça
Carrer de Francesc Bastos, 19 2a. porta (Casa del Mar)
Població
43005  Tarragona
Telèfon
977 21 36 12
Fax
977 23 35 57

Horari d'atencióde dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

El 24 i el 31 de desembre : tancat

Funcions

a) Dur a terme el control i la inspecció, així com les avaluacions mèdiques d'incapacitats laborals, temporals i permanents de les prestacions contributives del sistema de la Seguretat Social, i sol·licitades per les entitats gestores i col·laboradores competents i pel personal mèdic d'atenció primària i les empreses, per garantir lacorrecta utilització de les prestacions.

b) Avaluar la procedència de l'acumulació de processos d'incapacitat temporal.

c) Assessorar els professionals sanitaris d'atenció primària, de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social i altres professionals no sanitaris per a l'optimització de la gestió de les incapacitats, i donar-los suport en aquesta optimització, i participar en les sessions clíniques i activitats formatives programades.

d) Efectuar avaluacions mèdiques per les funcions atribuïdes per l'assumpció de competències mitjançant convenis o acords en matèria d'incapacitats laborals i altres prestacions de la Seguretat Social.

e) Dur a terme avaluacions mèdiques d'incapacitats per a la realització de determinades activitats no laborals que poden comportar un risc per a terceres persones, d'acord amb la normativa vigent.

f) Efectuar avaluacions mèdiques i emetre informes per determinar el tipus de contingència.

g) Efectuar avaluacions mèdiques de treballadors amb lesions, mutilacions i deformacions no invalidants causades per accidents de treball o malalties professionals i fer el seguiment i control de les prestacions derivades de contingències professionals quan la mútua és l'Institut Nacional de la Seguretat Social.

h) Controlar les prestacions economicosanitàries derivades de l'assegurança escolar.

i) Emetre informes mèdics en relació amb la prestació de risc durant l'embaràs.

j) Emetre informe dels expedients de jubilació per incapacitat de funcionaris civils de l'Estat.

k) Efectuar avaluacions mèdiques del personal funcionari de la Generalitat que ocupa llocs de treball que requereixen unes condicions físiques o psíquiques especials en els procediments d'assignació de llocs de treball de segona activitat.

l) Assistir en qualitat de vocal a la Comissió d'Avaluació d'Incapacitats o òrgan competent de l'Administració de la Seguretat Social.

m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.
data actualització (23/02/2023)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya