Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei d'Avaluacions Mèdiques al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre

    Organigrama

Responsable

Sr.   Josep Gomis Blanch

Càrrec

cap del Servei d'Avaluacions Mèdiques al Camp de Tarragona

Adreça
Carrer de Francesc Bastos, 19 2a. porta (Casa del Mar)
Població
43005  Tarragona
Telèfon
977 21 36 12
Fax
977 23 35 57
Horari de registre
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

Horari d'atenció

de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Funcions

1. Als serveis d'Avaluacions Mèdiques a Girona, a Lleida i Alt Pirineu i Aran i al Camp de Tarragona i Terres de
l'Ebre els corresponen, en l'àmbit territorial respectiu, les funcions següents:
a) Realitzar el control i la inspecció, així com les avaluacions mèdiques necessàries, per garantir la correcta
utilització de les prestacions per incapacitat laboral de la Seguretat Social.
b) Avaluar la procedència de l'acumulació de processos d'incapacitat temporal.
c) Assessorar i donar suport als professionals sanitaris d'atenció primària i a altres professionals no sanitaris
per a l'optimització de la gestió de la incapacitat temporal, i participar en les sessions clíniques programades.
d) Realitzar avaluacions mèdiques d'incapacitats laborals, temporals i permanents, de les prestacions
contributives del sistema de la Seguretat Social sol·licitades per les entitats gestores i col·laboradores
competents, pels metges d'atenció primària i les empreses.
e) Dur a terme avaluacions mèdiques d'incapacitats per a la realització de determinades activitats no laborals
que poden comportar un risc per a terceres persones, d'acord amb la normativa vigent.
f) Realitzar avaluacions mèdiques per determinar el tipus de contingència.
g) Realitzar avaluacions mèdiques de treballadors amb lesions, mutilacions i deformacions no invalidants
causades per accidents de treball o malalties professionals.
h) Dur a terme el control de les prestacions economicosanitàries derivades de l'assegurança escolar.
i) Emetre informes mèdics en relació amb la prestació de risc durant l'embaràs.
j) Emetre informe dels expedients de jubilació per incapacitat de funcionaris civils de l'Estat.
k) Realitzar avaluacions mèdiques del personal funcionari de la Generalitat que ocupa llocs de treball que
requereixen unes condicions físiques o psíquiques especials en els procediments d'assignació de llocs de treball
de segona activitat.
l) Assistir, en qualitat de vocal, a la Comissió d'Avaluació d'Incapacitats o òrgan competent de l'Administració
de la Seguretat Social.
m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.data actualització (27/05/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya