Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consorci Urbanístic per al desenvolupament del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès

Responsable

Sr.   Pere Solà i Busquets

Càrrec

director del Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès

Adreça
Avinguda de Can Domènech, s/n Edifici Eureka (Campus UAB)
Població
08193  Cerdanyola del Vallès
Telèfon
93 591 07 80

 

NIF

P-0800093-G

 

Funcions

El Consorci té com a objecte actuar com a administració actuant en el desenvolupament urbanístic del Centre Direccional Cerdanyola, en l’àmbit del sector estratègic el Parc de l’Alba inclòs en el terme municipal de Cerdanyola del Vallès, i coordinar l’actuació dels ens consorciats en el planejament, gestió, urbanització, prestació de serveis públics i comercialització dels terrenys inclosos en el seu àmbit.

Per al desenvolupament dels seus objectius, correspon al Consorci:

a) Formar els instruments de planejament, gestió i urbanització.
b) Actuar com a beneficiari de l’expropiació dels béns i els drets inclosos en el seu àmbit.
c) Executar les obres d’urbanització previstes en el planejament.
d) Prestar els serveis públics de subministrament d’energia elèctrica, gas, aigua, fred i calor, telecomunicacions o qualsevol d’altres anàleg, bé directament o bé a través de la participació en societats amb limitació de responsabilitat.
e) Fixar els criteris generals per a l’alienació dels solars propietat del Consorci.
f) Totes les funcions necessàries per facilitar el desenvolupament urbanístic.


Components

L'Institut Català del Sòl, empresa pública de la Generalitat de Catalunya, i l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, constitueixen el Consorci Urbanístic per al desenvolupament del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès.
El Consorci es regirà pels òrgans següents:
1- El president.
2- El Consell General:
a) 5 vocals en representació de l'Institut Català del Sòl.
b) 5 vocals en representació de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.data actualització (08/03/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya