Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió de Política Lingüística del Consell Interuniversitari de Catalunya


Adreça
Via Laietana, 2
Població
08003  Barcelona
Telèfon
93 552 67 00
Fax
93 552 69 65
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

La Comissió de política lingüística té les competències següents:
a) Proposar les línies a seguir per les universitats en matèria lingüística i vetllar per la coordinació dels diversos models de gestió del multilingüisme.
b) Proposar mesures per a l'estímul del coneixement i l'ús del català en tots els àmbits de l'activitat universitària i de foment de l'aprenentatge entre tots els membres de la comunitat universitària.
c) Proposar mesures que garanteixin que en els processos de selecció, d'accés i d'avaluació es concreti el coneixement suficient per part del professorat de les dues llengües oficials, d'acord amb les exigències de les seves tasques acadèmiques, i procurant que l'accés i la incorporació de nous membres a la comunitat universitària no alteri els usos lingüístics docents normals i el procés de normalització lingüística de les universitats.
d) Proposar mesures per promoure el coneixement d'idiomes estrangers entre la comunitat universitària, en especial, en l'aprenentatge no presencial o semipresencial i l'acreditació conjunta de competència.
e) Les altres competències que li encomani la Junta

Components

La Comissió de política lingüística té la composició següent:
· President o presidenta: un rector o una rectora del sistema universitari català.
· un o una representant designat o designada per cadascuna de les universitats catalanes, tant pública com privada i dos o dues estudiants designats o designades per la Comissió d'estudiants del Consell Interuniversitari de Catalunya.
Hi actua com a secretari/ària el/la secretari/ària general del CIC.data actualització (17/05/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya