Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió de Recerca i Transferència de Coneixement del Consell Interuniversitari de Catalunya


Adreça
Via Laietana, 2
Població
08003  Barcelona
Telèfon
93 552 67 00
Fax
93 552 69 65

Funcions

La Comissió de recerca i transferència de coneixement té les competències següents:
a) Proposar mesures per impulsar l'avenç del coneixement mitjançant la formació investigadora, la recerca i la innovació tecnològica.
b) Proposar mesures que facilitin que els nous coneixements i les noves tecnologies arribin a la societat, mitjançant la implantació de mecanismes de transferència de tecnologia i la transmissió de coneixements adequats a la societat.
c) Proposar mesures per impulsar l'espai europeu de recerca i la presència activa de les universitats en aquest espai, com a part essencial del sistema de recerca, desenvolupament i innovació de Catalunya.
d) Proposar mesures per impulsar, estimular i ajudar el professorat i d'altre personal investigador a participar en les accions de finançament competitiu, públic i privat, de la recerca.
e) Informar, en cas que sigui sotmès a la seva consideració per part dels òrgans competents de la Generalitat, els plans de recerca i desenvolupament plurianuals que hagin de ser aprovats pel Govern.
f) Informar, en cas que sigui sotmès a la seva consideració, sobre la creació de parcs cientificotecnològics.
g) Proposar mesures que afavoreixin la capacitat emprenedora del personal de recerca de les universitats i els seus estudiants, amb l'objectiu d'impulsar la creació d'empreses o iniciatives innovadores en llurs àmbits d'actuació.
h) Proposar mesures per impulsar, estimular i coordinar els serveis cientificotècnics i plataformes tecnològiques de les universitats.
i) Les altres competències que li encomani la Junta.

Components

La Comissió de recerca i transferència de coneixement té la composició següent:
· President o presidenta: un rector o una rectora del sistema universitari català.
· Vocals: el director o la directora general de Recerca, el director o la directora del Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT) i un o una representant designat o designada per cada universitat, tant pública com privada.


data actualització (15/02/2013)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya