Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió d'accés i afers estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya


Adreça
Via Laietana, 2
Població
08003  Barcelona
Telèfon
93 552 67 00
Fax
93 552 69 65

Funcions

La Comissió d'accés i afers estudiantils té les competències següents:
a) Aprovar i supervisar el procés d'organització de les PAU a Catalunya i aprovar-ne el calendari i el pressupost.
b) Aprovar i supervisar el procés de preinscripció universitària i aprovar-ne el calendari, així com els criteris d'assignació de places.
c) Aprovar i supervisar el procés d'organització de les proves d'accés a la universitat dels més grans de 25 anys i 45 anys i aprovar-ne el calendari i el pressupost.
d) Fer l'estudi previ, juntament amb la comissió de gestió universitària, a l'emissió de l'informe de la Junta relatiu a la proposta de preus públics acadèmics i a la política de beques.
e) Emetre informe sobre la coordinació dels règims d'admissió i de permanència dels estudiants i de les convalidacions d'estudis.
f) Elaborar recomanacions adreçades a les universitats per tal de facilitar la integració a la universitat de les persones discapacitades.
g) Fer el seguiment de les actuacions de promoció interuniversitàries d'àmbit autonòmic i estatal que dugui a terme la Secretaria General del Consell Interuniversitari i coordinar la presència de les universitats al Saló Estudia i Saló de l'Ensenyament.
h) Les altres competències que li encomani la Junta.
En el marc d'aquesta comissió s'ha creat, com a subcomissió, el Consell de l'Estudiantat de les Universitats de Catalunya (CEUCAT), con participen els i les representants estudiantils de les universitats públiques catalanes i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Components

La Comissió d'accés i afers estudiantils té la composició següent:
· President o presidenta: un rector o una rectora del sistema universitari català.
· 12 vocals: un per cadascuna de les universitats catalanes, tant pública com privada, el cap o la cap de l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat, el coordinador o la coordinadora de l'Oficina d'Organització de Proves d'Accés a la Universitat, i dos o dues estudiants a proposta de la comissió d'estudiants del Consell Interuniversitari de Catalunya (CEUCAT).


data actualització (15/02/2013)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya