Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secretaria General (CAC)

    Organigrama

Responsable

Sra.   Maria Teresa Martí Castro

Càrrec

secretària general del Consell de l'Audiovisual de Cataluny

Adreça
Carrer dels Vergós, 36-42
Població
08017  Barcelona
Telèfon
93 557 50 00
Fax
93 557 50 01

Horari d'atenció

de dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 15 a 17.30 h.

Horari d'estiu
de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Funcions

Correspon al secretari general:
- La superior direcció del personal, dels serveis i dels centres gestors del Consell de l'Audiovisual, d'acord amb les instruccions del president, del Ple i del conseller secretari.
- La proposta al president de l'adopció de les resolucions i acords necessaris per al funcionament administratiu del Consell i l'eficaç desenvolupament de les seves funcions.
- La proposta al Ple, mitjançant el president, de la creació, modificació i supressió de les estructures administratives del Consell.
- L'administració del patrimoni i dels béns del Consell, segons les atribucions assignades al Ple, així com la conservació i manteniment de les instal·lacions i equipaments.
- La superior direcció del personal propi i de l'adscrit al Consell, la gestió dels processos de selecció per a la contractació i l'adscripció del personal d'altres administracions.
- La direcció, la inspecció i la seguretat de les dependències i centres del Consell.
- L'autorització de les despeses en la quantia i forma que siguin acordades pel Ple.
- L'elaboració dels treballs preparatoris i la redacció de la proposta d'avantprojecte de pressupost del Consell.
- L'aprovació dels projectes d'obres, instal.lacions i serveis fins a la quantia que determini el Ple, així com la contractació d'obres, serveis i subministraments que li siguin delegades.
- Totes aquelles altres que li puguin delegar e president o el Ple del Consell.


data actualització (02/10/2014)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya