Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell Català de Formació Farmacèutica Continuada


Adreça
Travessera de les Corts, 131-159 - Pavelló Ave Maria
Població
08028  Barcelona
Telèfon
93 227 29 00
Fax
93 227 29 94
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

L'estudi i la priorització de les necessitats dels farmacèutics en exercici professional en matèria de formació sobre la base de criteris de planificació i orientació professional.

L'anàlisi dels mètodes educatius que s'haurien d'emprar en la solució de les necessitats detectades.

L'estudi i la proposta d'ordenació dels recursos disponibles per a la cobertura de les necessitats observades, d'acord amb la metodologia educativa adoptada.

L'elaboració d'un mapa de la formació farmacèutica continuada.

L'acreditació, la validació i el reconeixement de la qualitat dels centres, els cursos, els seminaris, els estudis i altres activitats de formació farmacèutica continuada que siguin sotmesos a la seva consideració.

El foment de les tasques de recerca de formació continuada.

La proposta d'iniciatives i actuacions que millorin el grau d'operativitat i funcionament de la formació farmacèutica continuada a Catalunya.

Ser l'òrgan de relació amb la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut, pel que fa a l'àmbit de la formació farmacèutica continuada.


Components

Són vocals del Consell:

Quatre representants del Departament de Sanitat i Seguretat Social, designats pel seu titular.

Tres representants del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, designats pel seu titular.

Dos representants de la Universitat de Barcelona, designats pel seu rector.

Quatre representants del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, designats pel seu president.

Un representant de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, designat pel seu president.

Tres representants d'altres societats científiques farmacèutiques, designats pel conseller de Sanitat i Seguretat Social.

Un representant de la Federació d'Associacions de Farmacèutics de Catalunya.

Un representant de l'Institut d'Estudis de la Salut, designat pel seu director.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya