Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consorci Sanitari de l'Anoia

Responsable

Sr.   Ferran Garcia Cardona

Càrrec

gerent del Consorci Sanitari de l'Anoia

Adreça
Avinguda de Catalunya, s/n
Població
08700  Igualada
Telèfon
93 807 55 00
Adreça web

Observacions

Àmbit territorial i d'actuació
Comarca de l'Anoia i la seva àrea sanitària d'influència

Tipus de servei
La gestió de:
-Atenció hospitalària
-Atenció en salut mental
-Atenció sociosanitària
-Atenció primària
· CAP Igualada Nord

Entitats consorciades o participades
-Servei Català de la Salut
-Ajuntament d'Igualada
-Consell Comarcal de l'Anoia

Data d'aprovació dels Estatuts
10/05/2016

Data de creació
07/12/2000

 

NIF

Q-0801091-J

 

Funcions

Article 2 dels Estatuts
Objectiu i finalitats
2.1 L'objectiu del Consorci és l'execució d'activitats hospitalàries, assistencials, preventives, rehabilitadores, docents i d'investigació al servei, principalment, de la població resident en l'àmbit sanitari de la comarca de l'Anoia i la seva àrea sanitària d'influència.
2.2 Són finalitats específiques del Consorci:
2.2.1 L'assistència hospitalària integrada, vinculada a la xarxa d'assistència primària i coordinada amb altres nivells sociosanitaris.
2.2.2 La prestació de serveis d'atenció primària de salut.
2.2.3 La prestació de serveis d'atenció sociosanitària.
2.2.4 La participació en la promoció de campanyes o tasques de medicina preventiva.
2.2.5 Proporcionar serveis de rehabilitació.
2.2.6 La docència, relacionada amb la sanitat i, en general, en matèria de salut física i mental.
2.2.7 Les activitats d'investigació, estudi i divulgació, relacionades amb la sanitat i les ciències de la salut.
2.2.8 Totes les que estiguin directament o indirectament relacionades amb les finalitats esmentades anteriorment i que acordi el Consell Rector.
2.3 Les finalitats esmentades, les pot portar a terme el mateix Consorci directament, a través d'entitats instrumentals creades a l'efecte o cedint-ne la gestió a altres entitats externes.
2.4 Per al compliment de les seves finalitats específiques, el Consorci pot realitzar les funcions següents:
2.4.1 L'adquisició, el gaudi i l'alienació de tota classe de terrenys i drets reals sobre aquests, per qualsevol títol, així com la seva parcel·lació i urbanització.
2.4.2 L'estudi, la projecció, promoció i realització de tota classe d'obres d'edificació, millora, conservació i ampliació de centres sanitaris.

 
Més informació al Registre del Sector Públic de la Generalitat

Components

Consorci. Participació de la Generalitat: Majoritària Indirecta.

En el Consorci participen el Servei Català de la Salut, l'Ajuntament d'Igualada i el Consell Comarcal de l'Anoia. El nombre de membres del Consorci podrà ser ampliat amb l'admissió d'entitats públiques o privades que vulguin col·laborar amb les finalitats del Consorci.

Òrgan de Govern:
a) El Consell Rector. Format per:
- Sis representants del Servei Català de la Salut, designats pel seu director.
- Tres representants de l'Ajuntament d'Igualada.
- Un representant del Consell Comarcal de l'Anoia.
b) El president o la presidenta.
c) El vicepresident o la vicepresidenta.
d) El gerent. Òrgan executiu del Consorci.data actualització (12/05/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya