Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió Jurídica Assessora

Responsable

Excm. Sr.   Albert Lamarca i Marquès

Càrrec

President

Adreça
Plaça Nova, 2-3
Població
08002  Barcelona
Telèfon
93 238 82 83
Fax
93 218 66 55
Adreça web
Horari de registre
de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Horari d'atenció

De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 i de 15.00 a 17.30 hores.

Horari d'estiu: de dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 hores.

Observacions

Exerceix les seves funcions amb autonomia orgànica i funcional i es relaciona amb el Govern per mitjà del Departament de la Presidència. Com a òrgan consultiu de l'Administració de la Generalitat i dels ens locals, no atén consultes jurídiques dels ciutadans ni telefònicament ni personal.

Funcions

Alt òrgan consultiu del Govern previst a l'article 72.1 del nou Estatut d'autonomia.
Emet dictamen preceptiu sobre les matèries assenyalades en l'article 8 de la llei 5/2005, de 2 de maig.

D'aquestes destaquen les següents:
  • Projectes de decrets legislatius del Govern
  • Projectes de reglaments elaborats pel Govern en execució d'una llei o d'una norma de dret comunitari
  • Reclamacions de responsabilitat patrimonial de l'Administració de la Generalitat i de les administracions locals la quantia de les quals sigui igual o superior a 50.000 euros
  • Revisió d'ofici d'actes administratius i reglaments de l'Administració de la Generalitat i de les administracions locals
  • Resolució i nul·litat de contractes administratius de l'Administració de la Generalitat i de les administracions locals
  • Determinades modificacions de planejament urbanístic
  • Alteració de termes municipals
També dictamina potestativament, a instància de l'Administració respectiva, sobre les matèries assenyalades en l'article 9 de l'esmentada llei 5/2005.

Així mateix, la Comissió Jurídica Assessora pot adreçar al Govern les propostes i els suggeriments que consideri convenients amb relació a l'ordenament jurídic català, atenent els problemes que detecti en exercici de la seva funció consultiva.

Components

La Comissió Jurídica Assessora és integrada per quinze membres, els quals han d'ésser juristes de reconegut prestigi que es distingeixin en el camp professional, científic o acadèmic i que tinguin veïnatge administratiu a Catalunya.
El Govern en nomena els membres electius per a un període de sis anys, renovable per un altre període de sis anys.


Membres:
Sr. Albert Lamarca i Marquès (President)
Sr. Enric Argullol i Murgadas
Sr. Ferran Badosa i Coll
Sra. Marta Franch i Saguer
Sr. Alfredo Galán i Galán
Sr. Marc Marsal i Ferret
Sr. Joan Pagès i Galtés
Sra. Eva Pons i Parera
Sra. Isabel Pont Castejón
Sra. Sonia Ramos i González
Sr. Lluís Saura i Lluvià
Sr. Joan Manuel Trayter i Jiménez
Sr. Antoni Vaquer i Aloy

Membres nats:
Sra. Margarida Gil i Domènech, directora del Gabinet Jurídic de la Generalitat
Sr. Carles Viver i Pi-Sunyer, director de l'Institut d'Estudis Autonòmics.


data actualització (13/05/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya