Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei d'Atenció a les Persones del Barcelonès

    Organigrama

Responsable

Sra.   Francesca Burgos i Ruíz

Càrrec

cap del Servei d'Atenció a les Persones del Barcelonès

Adreça
Carrer de Tarragona, 141-147
Població
08014  Barcelona
Telèfon
93 567 51 60
Fax
93 567 52 72

Funcions

El Servei d'Atenció a les Persones, té les funcions següents:

a) Analitzar i aplicar els mecanismes necessaris per detectar i avaluar les necessitats i les demandes de les persones.
b) Organitzar i dur a terme la informació i l'orientació a les persones sobre les prestacions socials de la Direcció General de Protecció Social, així com dels drets que se'n puguin derivar.
c) Dirigir i coordinar en els àmbits territorials respectius l'organització dels centres i unitats que efectuen l'atenció, la valoració, l'orientació i la qualificació de les persones amb disminució.
d) Tramitar i resoldre, quan correspongui, els procediments de prestacions per tal d'assegurar l'atenció integral i continuada de les persones en el territori i assignar els recursos més adequats en funció de les seves necessitats i d'acord amb els recursos disponibles.
e) Tramitar, fins a la proposta de resolució, les prestacions econòmiques de serveis socials.
f) Tramitar i proposar la resolució de les reclamacions i valorar els suggeriments que efectuïn les persones, en relació amb el seu àmbit d'actuació.
g) Tramitar i resoldre el reconeixement del grau de discapacitat, la situació de dependència i la determinació de les prestacions corresponents, així com les reclamacions prèvies a la jurisdicció social que es formulin contra aquestes resolucions.
h) Coordinar-se amb els serveis socials d'atenció primària.
i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.data actualització (24/07/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya