Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Serveis Territorials de Drets Socials a Barcelona

Responsable

Sra.   Marta Masagué i Arboler

Càrrec

directora dels Serveis Territorials de Drets Socials a Barcelona (e.f.)

Adreça
Carrer de Tarragona, 141-147
Població
08014  Barcelona
Telèfon
93 567 51 60
Fax
93 567 52 00
Horari de registre i d'atenció


de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Observacions

Tancat els dies 24 i el 31 de desembre.

Durant el mes d'agost, en horari d'atenció no es fa tramitació, només registre de documentació.

Consulteu per a cada tràmit les indicacions per a l'atenció presencial en les oficines.

L'àmbit d'actuació dels Serveis Territorials a Barcelona és: Garraf, Alt Penedès, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme, Baix Llobregat, Barcelonès, Bages, Osona, Anoia, Berguedà, Moianès i Lluçanès.

Funcions

Les funcions dels serveis territorials són:

a) Representar el Departament.

b) Col·laborar en la definició de les polítiques públiques i impulsar l'acció del Departament.

c) Dirigir els òrgans adscrits sota la seva dependència, i fer complir les directrius funcionals que emanen de les secretaries sectorials, les direccions generals o les entitats vinculades al Departament.

d) Exercir el comandament del personal que presti serveis en els serveis territorials, d'acord amb els criteris de la Secretaria General del Departament i segons la dependència funcional de les respectives secretaries sectorials i direccions generals.

e) Impulsar i coordinar els programes, les actuacions i els serveis departamentals en matèria de protecció social, gent gran, persones amb discapacitat, dependència, famílies i infància, acolliment i adopcions, inclusió social, joventut, actuacions comunitàries i cíviques, associacionisme i voluntariat.

f) Elaborar propostes de creació, posada en funcionament, ampliació, modificació o supressió de centres i d'establiments i serveis propis en el seu àmbit territorial.

g) Informar i orientar la ciutadania sobre totes les actuacions, els serveis i les prestacions del Departament.

h) Tramitar els procediments de concessió o denegació de subvencions i ajuts en general, en els termes que estableixi la convocatòria pública corresponent.ç

i) Detectar i avaluar les necessitats i les demandes de prestacions socials de les persones i de les famílies, així com tenir coneixement dels recursos disponibles i resoldre, quan correspongui, els procediments d'atorgament de prestacions en l'àmbit dels afers socials, o els recursos interposats.

j) Supervisar la inspecció dels serveis socials en el territori en coordinació amb el Servei d'Inspecció i Registre.

k) Valorar l'estat de necessitat i gestionar l'atenció integral i continuada a les persones en el territori, d'acord amb les seves necessitats, i assignar les prestacions socials més adequades d'acord amb els recursos disponibles.

l) Iniciar, tramitar i resoldre els expedients de les matèries que li corresponen en el seu àmbit territorial.

m) Informar i proposar convenis del Departament que afectin persones jurídiques del seu àmbit territorial.

n) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.
data actualització (19/05/2023)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya