Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Subdirecció General d'Anàlisi i Programació

    Organigrama

Responsable

Sr.   Francesc Xavier Delgado i Alonso

Càrrec

subdirector General d'Anàlisi i Programació

Adreça
Passeig del Taulat, 266-270
Població
08019  Barcelona
Telèfon
93 483 10 00
Fax
93 483 12 77
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Corresponen a la Subdirecció General d'Anàlisi i Programació les funcions següents:

a) Avaluar les noves necessitats d'atenció dels col·lectius amb dificultats especials i la seva adequació als serveis i les prestacions existents.
b) Coordinar i avaluar l'elaboració dels models d'atenció adreçats a les persones usuàries dels serveis socials bàsics i especialitzats.
c) Impulsar les polítiques d'inclusió i inserció socials en coordinació amb les diferents administracions i les entitats d'iniciativa social en tot el territori de Catalunya.
d) Coordinar i avaluar la implementació de la programació territorial dels recursos d'atenció social bàsica i especialitzada a Catalunya.
e) Coordinar l'elaboració, el manteniment i l'actualització de la Cartera de serveis socials en l'àmbit de competències de la Direcció General de Protecció Social.
f) Col·laborar amb altres departaments de la Generalitat de Catalunya per tal de garantir el contínuum assistencial de les persones usuàries de serveis socials.
g) Dur a terme l'anàlisi dels costos i els beneficis dels plans i projectes impulsats per la Direcció General de Protecció Social per determinar l'impacte econòmic i social de les propostes, així com avaluar el resultat de les actuacions implementades per adaptar-les, si escau, a les noves necessitats.
h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.data actualització (21/12/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya