Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General d'Atenció i Promoció de l'Autonomia Personal

    Organigrama

Responsable

Sra.   Mònica Ribas i Gironès

Càrrec

sub-directora general d'Atenció i Promoció de l'Autonomia Personal

Adreça
Passeig del Taulat, 266-270
Població
08019  Barcelona
Telèfon
93 483 10 00

Funcions

La Subdirecció General d'Atenció i Promoció de l'Autonomia Personal exerceix les funcions següents:

a) Fixar els criteris que han de configurar el Sistema català d'autonomia i atenció a la dependència.
b) Valorar l'estat de necessitat de les persones, garantir-ne l'atenció integral i continuada en el territori, d'acord amb les seves necessitats, i assignar-los les prestacions socials més adequades d'acord amb els recursos disponibles.
c) Establir els criteris d'atorgament de les prestacions econòmiques de dret de concurrència.
d) Vetllar per la garantia d'igualtat en les condicions d'accés als serveis i les prestacions de la Direcció General de Protecció Social.
e) Establir les directrius dels òrgans territorials pel que fa a la valoració i l'orientació de les persones amb discapacitat i amb dependència.
f) Promoure una informació i orientació adequades a les persones sobre les prestacions i la dependència, així com sobre els drets que se'n puguin derivar.
g) Vetllar per la satisfacció de la ciutadania en l'atenció que reben i atendre les queixes i els escrits formulats, sens perjudici de les reclamacions que puguin correspondre per la via administrativa.
h) Planificar la formació dels diferents perfils professionals del Sistema català d'autonomia i atenció a la dependència.
i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.data actualització (14/09/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya