Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secció de Registre i Règim Sancionador

    Organigrama

Responsable

Sra.   Maria Solé i Socias

Càrrec

cap de la Secció de Registre i Règim Sancionador

Adreça
Passeig del Taulat, 266-270
Població
08019  Barcelona
Telèfon
93 483 10 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

A la Secció de Registre i Règim Sancionador li corresponen les funcions següents:

a) Ordenar, instruir i fer la proposta de resolució d'inscripció dels serveis socials en el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials, així com de les modificacions registrals que corresponguin.
b) Tramitar els expedients sancionadors en l'àmbit dels serveis socials.
c) Tramitar els informes relatius a recursos presentats contra resolucions d'expedients del Servei d'Inspecció i Registre.
d) Supervisar la tramitació de les queixes presentades amb relació al funcionament dels serveis socials.
e) Elaborar la memòria anual relativa al funcionament de la seva unitat.
f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.data actualització (05/10/2020)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya