Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Programes de Qualificació i Iniciació Professional

    Organigrama

Responsable

Sra.   Rosa Solans Esparrica

Càrrec

cap del Servei de Programes de Qualificació i Iniciació Professional

Adreça
Via Augusta, 202-226
Població
08021  Barcelona
Telèfon
93 400 69 00
Fax
934 006 980

Funcions

a) Ordenar i organitzar el currículum dels programes de qualificació i iniciació professional.
b) Establir les característiques i la tipologia dels programes de qualificació i iniciació professional, que inclouen
els programes i cicles de formació professional inicial vinculats a les qualificacions de nivell 1 del Catàleg de
qualificacions professionals del sistema de formació i qualificació professionals de Catalunya, i gestionar-ne
l'oferta en col·laboració, si escau, amb altres administracions, empreses i entitats.
c) Tramitar les convocatòries d'autorització d'establiments per impartir programes de qualificació i iniciació
professional.
d) Gestionar la certificació de la formació dels programes de qualificació i iniciació professional i el
reconeixement de les seves correspondències.
e) Elaborar el catàleg anual de programes de qualificació i iniciació professional que es poden incloure en la
programació de l'oferta de llocs escolars.
f) Donar suport a la gestió administrativa i acadèmica dels centres i entitats que imparteixen els programes
de qualificació i iniciació professional.
g) Avaluar el currículum impartit, el funcionament dels centres i entitats, i proposar millores i noves
actuacions.
h) Col·laborar amb l'entorn productiu i amb altres administracions en l'establiment i seguiment dels convenis.
i) Elaborar, sistematitzar i difondre recursos i materials didàctics i proposar accions de formació específica
adreçades al professorat dels programes de qualificació i iniciació professional.
j) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.


data actualització (22/09/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya