Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Gestió de Construccions Escolars

    Organigrama

Responsable

Sra.   Maria Teresa Minguez Maso

Càrrec

cap del Servei de Gestió de Construccions Escolars

Adreça
Via Augusta, 202-226
Població
08021  Barcelona
Telèfon
93 400 69 00
Fax
934 006 980

Funcions

a) Preparar els encàrrecs, fer el seguiment i controlar econòmicament i tècnicament els projectes d'arquitectura i la direcció d'obres relatives a centres i serveis educatius del Departament, i assessorar i donar suport al personal tècnic que es contracti, llevat dels casos en què aquestes funcions es deleguin en els serveis territorials.
b) Supervisar els projectes d'arquitectura dels centres públics, els inclosos en els expedients d'autorització dels centres privats i, quan escaigui, els afectats pels convenis de creació de centres d'altra titularitat pública.
c) Inspeccionar, informar i controlar tècnicament les obres directament o a través de les seccions d'Obres i Manteniment dels serveis territorials, l'acció de les quals coordina en aquesta matèria.
d) Supervisar i controlar l'execució dels contractes fins a la recepció de les obres i la dels convenis amb les administracions locals sobre obres en centres educatius, directament o a través de les seccions d'Obres i Manteniment dels serveis territorials.
e) Supervisar els estudis geotècnics i topogràfics dels solars on s'han de construir o ampliar centres educatius públics i elaborar els informes corresponents.
f) Tramitar els expedients jurídics i patrimonials relacionats amb els solars i obres de centres públics.
g) Elaborar i proposar criteris tècnics per a la construcció d'edificis de centres públics i elaborar i proposar la normativa arquitectònica sobre centres educatius.
h) Controlar l'inventari dels edificis dels centres educatius públics i coordinar les actuacions dels serveis territorials en aquesta matèria.
i) Desenvolupar altres programes específics d'actuació que estableixi la Subdirecció General en l'exercici de les seves competències, i coordinar les actuacions de les seccions d'Obres i Manteniment dels serveis territorials en la seva execució.
j) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.data actualització (15/07/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya