Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General de Construccions, Manteniment i Equipaments de Centres Públics

    Organigrama

Responsable

Sra.   Núria Ivern Salvà

Càrrec

sub-directora general de Construccions, Manteniment i Equipaments de Centres Públics

Adreça
Via Augusta, 202-226
Població
08021  Barcelona
Telèfon
93 400 69 00
Fax
93 400 69 80

Funcions

a) Impulsar, controlar, actualitzar, supervisar i coordinar els plans anuals d'actuació en infraestructures del Departament i les actuacions que se'n derivin.
b) Articular les inversions i altres despeses en programes d'actuació a curt termini, referides a obres, ús d'edificis escolars en règim d'arrendament i equipaments escolars, i les corresponents propostes de contractació.
c) Proposar l'encàrrec i fer el seguiment dels projectes relatius als edificis de centres públics del Departament.
d) Garantir la supervisió de projectes dels centres públics i privats.
e) Donar servei tècnic als edificis inclosos en els expedients d'autorització de centres privats.
f) Proposar l'avantprojecte de pressupost en les partides que siguin d'aplicació, així com dur a terme la gestió i el seguiment de l'aplicació dels crèdits pressupostaris assignats.
g) Coordinar i donar suport a les actuacions dels serveis territorials en les matèries pròpies de la Subdirecció General, i molt especialment les de les respectives unitats d'Obres i Manteniment.
h) Planificar, d'acord amb la programació de l'oferta educativa de llocs escolars, les necessitats d'infraestructura de centres públics.
i) Programar el manteniment de les instal·lacions i edificacions escolars.
j) Elaborar i mantenir l'inventari de les edificacions escolars i dels equipaments.
k) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.data actualització (30/06/2015)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya