Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secció d'Instal·lacions i Manteniment

    Organigrama

Responsable

Sr.   Joan Alegret Soler

Càrrec

cap de Secció d'Instal.lacions i Manteniment

Adreça
Via Augusta, 202-226
Població
08021  Barcelona
Telèfon
93 400 69 00
Fax
93 400 69 80

Funcions

a) Organitzar, coordinar i supervisar les actuacions de manteniment de les instal·lacions dels edificis administratius del Departament.
b) Coordinar l'equip tècnic i operatiu de personal propi del Departament per desenvolupar les actuacions de manteniment preventiu i correctiu dels edificis administratius del Departament.
c) Preparar la contractació dels serveis i actuacions de manteniment mitjançant empreses externes i fer el seguiment de l'execució corresponent.
d) Impulsar els projectes i les obres de manteniment substitutiu de les instal·lacions que arriben al final de la seva vida útil.
e) Vetllar pel compliment dels requisits legals i la normativa vigent de les instal·lacions.
f) Vetllar per mantenir les condicions operatives de les instal·lacions per obtenir el confort dels usuaris dins els marges legals i d'eficiència energètica.
g) Controlar i estudiar el comportament de les instal·lacions en termes d'eficiència energètica i costos econòmics, i proposar actuacions de millora.
h) Coordinar amb la Comissió Central de Subministraments la contractació dels subministraments energètics i gestionar els contractes que en deriven per als diferents edificis administratius.
i) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.data actualització (08/10/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya