Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General de Formació Professional

Responsable

Sra.   María Mercedes Chacón Delgado

Càrrec

directora general de Formació Professional

Adreça
Via Augusta, 202-226
Població
08021  Barcelona
Telèfon
934 00 69 00
Fax
93 241 53 42
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Ordenar i organitzar el currículum de la formació professional inicial, que inclou els programes de formació i inserció i els cicles formatius de formació professional, i dels ensenyaments de règim especial a excepció de les escoles oficials d'idiomes.

b) Definir els criteris d'avaluació del rendiment acadèmic i també dels resultats en inserció laboral dels centres que imparteixen ensenyaments que són competència d'aquesta Direcció General i, si escau, proposar l'aplicació de mesures correctores adients.

c) Planificar els models formatius i els recursos humans, materials i funcionals d'acord amb les necessitats de la formació professional inicial i dels ensenyaments artístics, esportius.

d) Impulsar i avaluar projectes de millora dels processos d'ensenyament i aprenentatge dels centres educatius que imparteixen ensenyaments que són competència d'aquesta Direcció General.

e) Identificar les necessitats formatives i definir la formació del professorat i els serveis educatius dins l'àmbit de la formació professional inicial i dels ensenyaments artístics i esportius.

f) Impulsar l'aplicació del Pla general de la formació professional de Catalunya i del Pla d'acreditació i qualificació professionals en l'àmbit del Departament i dirigir-ne el seguiment i l'avaluació.

g) Representar la Direcció General en el Comitè de Formació del Departament.

h) Impulsar accions encaminades a adaptar de manera continuada l'oferta curricular d'acord amb les necessitats de l'entorn i promoure les relacions amb el món empresarial.

i) Impulsar accions per facilitar la integració de la formació professional.

j) Contribuir al desplegament i a la coordinació del sistema de formació i qualificació professionals.

k) Col·laborar amb altres unitats en la definició dels processos d'orientació acadèmica i professional.

l) Col·laborar amb altres unitats en la proposta de programació de l'oferta dels ensenyaments professionals i en les assignacions per a equipaments dels ensenyaments professionals dels centres de titularitat del Departament d'Educació.

m) Dissenyar i implementar programes de noves oportunitats de segona fase territorials i locals, i establir processos per a la seva coordinació i seguiment, amb el suport escaient dels centres on s'apliquin.

n) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.data actualització (09/08/2023)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya