Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió de Subministraments del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública


Adreça
Via Laietana, 26
Població
08003  Barcelona
Telèfon
93 567 17 00
Fax
93 567 17 42

Funcions

a) Estudiar les necessitats del Departament en matèria de subministraments, programar-ne la contractació i proposar l'inici dels expedients corresponents.

b) Actuar com a mesa de contractació en les licitacions públiques referents als subministraments propis del Departament.

c) Remetre a la Comissió central de subministraments les relacions de productes i béns subjectes a contractació centralitzada que necessiti el departament, així com les propostes de productes o béns susceptibles d'homologació.

d) Fer el seguiment de l'execució dels contractes de subministraments formalitzats pel Departament i realitzar-ne una avaluació anual dels resultats.

Components

  • La persona que ocupa la Sub-direcció General de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni, que actuarà com a president.
  • La persona que ocupa el lloc de cap del Servei de Contractació i Patrimoni, que actuarà com a vicepresident.
  • La persona que ocupa el lloc de cap del Servei de Gestió Econòmica, que actuarà com a vocal. En cas d'absència la substituirà un tècnic o tècnica de la Sub-direcció General de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni.
  • La persona que ocupa el lloc de responsable de contractació, que actuarà com a secretari. En cas d'absència la substituirà la persona que ocupa el lloc de responsable de contractació i patrimoni.
El president de la Comissió pot acordar que assisteixi a les reunions de la Comissió, amb veu però sense vot, el personal tècnic especialitzat que consideri adient quan la naturalesa dels temes que s'hagin de tractar així ho aconselli.
 
Quan la Comissió de Subministraments actuï com a mesa de contractació, en formaran part també la persona titular de la Intervenció Delegada de la Intervenció General i un lletrat de l'Assessoria Jurídica del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.


data actualització (22/07/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya