Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Gestió Econòmica

    Organigrama

Responsable

Sra.   Maria Navarrete Garcia

Càrrec

cap del Servei de Gestió Econòmica

Adreça
Rambla de Catalunya, 19-21
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00
Fax
93 316 21 00

Funcions

a) Controlar i analitzar l'execució pressupostària i fer-ne el seguiment, i també preparar les modificacions pressupostàries.
b) Elaborar l'avantprojecte de pressupost, llevat de les despeses corresponents al capítol 1.
c) Impulsar la programació, planificació i compliment dels objectius del Departament en matèria pressupostària i comptable i fer-ne el seguiment.
d) Controlar i tramitar els ingressos pressupostaris en l'àmbit de les seves competències.
e) Controlar el funcionament de la caixa d'habilitació.
f) Tramitar i supervisar els expedients de concessió de les subvencions que el Departament atorgui, inclosos els que donin lloc a signatura de convenis, i fer-ne el seguiment, en coordinació amb les unitats directives o orgàniques.
g) Elaborar i tramitar els documents comptables i controlar l'execució comptable.
h) Controlar els indicadors de costos dels diferents serveis del Departament i fer-ne el seguiment.
i) Donar suport a les diferents unitats del Departament pel que fa a la gestió econòmica.
j) Realitzar el seguiment de les liquidacions pressupostàries i auditories dels organismes i ens públics vinculats al Departament.
k) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.data actualització (03/04/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya