Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Gestió Econòmica

    Organigrama

Responsable

Sra.   Carolina Vilarroig Miguel

Càrrec

cap del Servei de Gestió Econòmica

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00
Fax
93 316 21 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Controlar i analitzar l'execució pressupostària i fer-ne el seguiment, i també preparar les modificacions pressupostàries.
b) Elaborar l'avantprojecte de pressupost, llevat de les despeses corresponents al capítol 1.
c) Impulsar la programació, planificació i compliment dels objectius del Departament en matèria pressupostària i comptable i fer-ne el seguiment.
d) Controlar i tramitar els ingressos pressupostaris en l'àmbit de les seves competències.
e) Controlar el funcionament de la caixa d'habilitació.
f) Tramitar i supervisar els expedients de concessió de les subvencions que el Departament atorgui, inclosos els que donin lloc a signatura de convenis, i fer-ne el seguiment, en coordinació amb les unitats directives o orgàniques.
g) Elaborar i tramitar els documents comptables i controlar l'execució comptable.
h) Controlar els indicadors de costos dels diferents serveis del Departament i fer-ne el seguiment.
i) Donar suport a les diferents unitats del Departament pel que fa a la gestió econòmica.
j) Realitzar el seguiment de les liquidacions pressupostàries i auditories dels organismes i ens públics vinculats al Departament.
k) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.


data actualització (22/02/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya