Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Subdirecció General d'Agricultura

    Organigrama

Responsable

Sra.   Neus Ferrete Gracia

Càrrec

subdirectora general d'Agricultura

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 304 67 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Coordinar les polítiques, les estratègies, els programes i els plans en matèria d'agricultura.
Avaluar els recursos agrícoles, l'anàlisi i l'orientació de la producció agrícola.
Coordinar les mesures de millora de les explotacions agrícoles i dels plans de bones pràctiques agrícoles, sanitat vegetal i productes fitosanitaris.
Coordinar les actuacions en matèria de plans de dejeccions ramaderes i nitrats.
Coordinar les actuacions dels laboratoris d'agricultura i sanitat vegetal.
Coordinar les actuacions en matèria de potencial vitícola.
Coordinar les actuacions en matèria de producció integrada i de la producció agrària ecològica.
Coordinar les actuacions en matèria de control de producció, certificació i comercialització i registre en matèria de llavors i plantes de viver, i en matèria d'organismes modificats genèticament en l'àmbit de les competències del Departament.
Coordinar les actuacions d'inspecció d'activitats amb incidència agroambiental, en l'àmbit de les competències del Departament.
Gestionar la base de dades agroambiental en l'àmbit competencial del Departament i mantenir-ne l'actualització.
Elaborar les directrius en relació amb les actuacions que es realitzen en els expedients relacionats amb el sistema de prevenció i control ambiental del sector agrari, d'acord amb les competències del Departament.
Planificar les línies d'ajuts a les explotacions agrícoles, que no estiguin incloses en les que gestioni o planifiqui una altra direcció general.
Coordinar les actuacions i la inspecció en matèria de maquinària agrícola i supervisar les actuacions del Centre de Mecanització Agrària del Departament.
Coordinar les actuacions encaminades a la mitigació del canvi climàtic provocat per les pràctiques productives i pels conreus, així com pels subproductes generats en les explotacions agràries.
Coordinar les actuacions i propostes en relació amb l'adopció de mesures adreçades a la potenciació de les energies renovables en les explotacions agràries i participar en els organismes interdepartamentals competents en matèria d'energia.
Coordinar les actuacions a dur a terme en matèria de foment i implantació de les millors tècniques disponibles en les explotacions agràries i, en particular, en la gestió de les dejeccions ramaderes.
Promoure la recuperació i la conservació de la biodiversitat cultivada i els recursos fitogenètics, així com el seu ús, la divulgació i la comercialització de les varietats locals de Catalunya i/o de totes aquelles que representin un interès especial o un patrimoni genètic.
Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (21/02/2023)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya