Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General de Desenvolupament Rural

Responsable

Sr.   Oriol Anson Fradera

Càrrec

director general de Desenvolupament Rural

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 304 67 00
Fax
93 304 67 03

Funcions

Elaborar i proposar les polítiques i estratègies, plans i programes en matèria de desenvolupament integral del món rural, la diversificació de l'economia rural i el sòl agrari.
Fomentar el desenvolupament i la millora integral de les àrees rurals, i de les explotacions agrícoles i ramaderes.
Impulsar actuacions per a la millora de les estructures agràries de producció i la dimensió de les explotacions, per tal d'impulsar-ne la competitivitat.
Planificar les mesures en matèria d'assegurances agràries.
Realitzar actuacions en totes les matèries que directament o indirectament impliquin actuacions en sòl no urbanitzable d'interès agrari, especialment les relacionades amb els àmbits urbanístics, paisatgístics, ambientals, energètics i qualsevol altre, i ordenar i fomentar l'agricultura periurbana.
Impulsar actuacions en el sòl agrari.
Planificar les línies d'ajuts a les explotacions agràries i de desenvolupament rural, així com la proposta de normativa reguladora en aquestes matèries.
Impulsar les polítiques estructurals en matèria d'infraestructures agràries i rurals i d'ordenació territorial agrària i rural i planificar obres de camins rurals.
Dirigir les actuacions en matèria de regadius, ja sigui executada directament pel Departament com per empreses públiques dependents de les administracions públiques que comprèn la seva planificació, programació, ordenació i gestió, així com la planificació i gestió de les concentracions parcel·làries.
Dirigir funcionalment els Serveis Territorials del Departament, en el que li correspongui per raó de la matèria.
Exercir la potestat sancionadora en l'àmbit de les seves competències.
Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (08/09/2015)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya